Ai tín Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ HÒA, Thân Mẫu Nữ tu M. Têrêxa Nguyễn Thị Minh TrầmVăn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
Xin được kính báo:

Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ HÒA
Sinh 1945
Tại Mỹ Dụ, Gp. Vinh


Là thân mẫu của:
Sr. M. Têrêxa Nguyễn Thị Minh Trầm
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
Hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn NVHB – Long Điền
 Gp. Ban Mê Thuột.

Đã an nghỉ trong Chúa
Lúc 09g30 Thứ Hai, ngày 25 tháng 12 năm 2023.
Tại tư gia: Giáo họ Mỹ Dụ
thuộc Giáo xứ Vinh Đức, Giáo hạt Buôn Hô
Giáo phận Ban Mê Thuột.
Hưởng thọ 78 tuổi.    
  

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành
Vào lúc 09g00 thứ Tư, ngày 27.12. 2023
Tại Nhà Thờ giáo xứ Vinh Đức.


Kính xin hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn BÀ CỐ MARIA
sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.               

 
                                                        Văn phòng Hội Dòng Kính báo
Đt: Sr. M.  Têrêxa Nguyễn Thị Minh Trầm:0829 966 447