Ai Tín Bà cố MARIA NGUYỄN THỊ NGỤ, thân mẫu Nữ tu Maria Catarina Nguyễn Thị Linh


AI TÍN

Văn phòng Dòng Đức Maria Nữ Vương Hoà Bình xin được kính báo:

BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ NGỤ
Sinh 1935
Tại Đức Thọ, Hà Tĩnh


Là Thân mẫu

Nữ tu Maria Catarina Nguyễn Thị Linh
Đang phục vụ tại Cộng đoàn Diệu Ân, Giáo xứ Vinh Hoà, Gp. BMT
 
Đã an nghỉ trong Chúa
Lúc 15h30 Chúa Nhật, ngày 01/10/2023.
Tại tư gia thuộc giáo họ Mỹ Dụ, giáo xứ Vinh Đức, giáo hạt Buôn Hô
Giáo phận Ban Mê Thuột.
Hưởng thọ: 88 

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành
Vào lúc 08h00 thứ Ba, ngày 03/10/2023
Tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Đức


Kính xin hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Maria
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

 
Văn phòng Dòng kính báo

Đt: Sr. Nguyễn Thị Linh: 033 6542 578