Ai Tín Ông Cố Giuse ĐẶNG QUANG ÁNH thân phụ Nữ tu Maria Đặng Thị HạnhVăn phòng Dòng xin được kính báo:

 Ông Cố Giuse ĐẶNG QUANG ÁNH
Sinh ngày: 13/10/1960
Tại Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An.


Là thân phụ của:
Nữ Tu Maria Đặng Thị Hạnh
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
Hiện đang học tại Học Viện Đa Minh 
Tổng Giáo phận Sài Gòn.

 Đã an nghỉ trong Chúa
Lúc 23g10 thứ Hai, ngày 18 tháng 12 năm 2023
Tại Giáo họ Long Thái, Giáo xứ Thanh Tân, Giáo phận Vinh.
Hưởng thọ 64 tuổi.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành 
Vào lúc 08g00 thứ Tư, ngày 20 tháng 12 năm 2023
Tại Nhà Thờ Giáo họ Long Thái
Giáo xứ Thanh Tân, Giáo phận Vinh.


Kính xin hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn Ông cố Giuse 
sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 
Văn phòng Dòng Kính báo
Đt: Sr. Đặng Thị Hạnh:  0362 373 261