Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng - Tháng 10


Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng - Tháng 10
 
* Cầu cho Thượng Hội Đồng
Chúng ta hãy cầu nguyện để Hội Thánh có thể thực hành việc lắng nghe và đối thoại như một lối sống ở mọi cấp độ, và để Hội Thánh được Chúa Thánh Thần dẫn tới các vùng ngoại biên của thế giới.
 
* For the Synod
We pray for the Church, that she may adopt listening and dialogue as a lifestyle at every level, and allow herself to be guided by the Holy Spirit towards the peripheries of the world.