CÁO PHÓ: Linh mục Giuse Đặng Sĩ Bình - Giáo phận Ban Mê Thuột


“Ta là sự sống lại và là sự sống Ai tin Ta sẽ được sống đời đời”
(Ga 11: 25)

CÁO PHÓ
 
 
Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh,
Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột,
Cùng gia đình huyết tộc và linh tông

XIN KÍNH BÁO

Linh mục Giuse Đặng Sĩ Bình
Hưu dưỡng tại Tòa Giám mục Giáo Phận Ban Mê Thuột


Đã an nghỉ trong Chúa
Lúc 12 giờ 30 phút Thứ Bảy, ngày 27 tháng 01 năm 2024
Tại Toà Giám mục Ban Mê Thuột
Hưởng thọ 90 tuổi, với 58 năm Linh mụcNghi thức tẩn liệm: 7 giờ 30 Thứ Hai, ngày 29 / 01 / 2024
Tại Nhà nghỉ dưỡng Tòa Giám mục

Thánh lễ an táng: 08g00 Thứ Hai, ngày 29 / 01 / 2024
Tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột
Do Đức Cha Giám Quản Giáo Phận chủ sự
sau đó sẽ di quan về gia đình tại Giáo xứ Tân Tạo, Giáo phận Phan Thiết.


Thánh Lễ cuối cùng tiễn đưa Cha Cố Giuse
sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ 00 sáng Thứ Tư ngày 31 / 01 / 2024 tại Giáo xứ Tân Tạo.

Linh cửu Cha Cố Giuse sẽ được an táng tại
Nghĩa trang Giáo xứ Tân Tạo, phường Tân An, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận,
Giáo phận Phan Thiết

Cha cố Giuse:
- Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1934
- Tại: Giáo xứ Xuân phong, Giáo phận Vinh
(Nguyên quán:  xã Xuân Tiến, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An)
-  Từ năm 1948 đến năm 1954: Học Tiểu Chủng Viện Xã Đoài
-  Từ năm 1954 đến năm 1958: Di cư vào Nam và đi học
-  Từ năm 1958 đến năm 1960: Giúp xứ Vinh Thủy tại Giáo phận Phan Thiết
-  Từ năm 1958 đến năm 1961: Học Đại Học Sài Gòn
- Từ năm 1960 đến năm 1966: Học Đại Chủng Viện Xuân Bích
- Thụ Phong Linh Mục ngày 31 / 05 / 1966 tại Huế.

Đã phục vụ:

Từ 1966 - 1975:  Hiệu trưởng trường Hưng Đức
Từ 1975 - 1980:  Quản xứ Duy Hòa, Giáo phận Ban Mê Thuột
Từ 1980 - 1989:  Quản xứ Vinh Đức, Giáo phận Ban Mê Thuột                     
Từ 1989 - 1999:  Quản xứ Thánh Linh, Giáo phận Ban Mê Thuột
Từ 1999 - 2015:  Quản xứ Hòa Bình, Giáo phận Ban Mê Thuột
Từ 2015 - 2024: Hưu dưỡng tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha cố Giuse
* Xin miễn vòng hoa, phướn
* Xin mỗi Cha thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột dâng 3 (ba) Lễ cầu nguyện cho Cha Giuse.

CHƯƠNG TRÌNH KÍNH VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO CHA CỐ GIUSE:

Thứ Bảy, ngày 27/01/2024:
17 giờ 00 :
19 giờ 30 : Dòng Nữ Vương Hòa Bình kính viếng
Chúa Nhật, ngày 28/01/2024:
9 giờ 00   : Cựu học sinh trường Hưng Đức
9 giờ 30   : Giáo xứ Duy Hòa
10 giờ 30 : Giáo xứ Thánh Linh
11 giờ 30 :
13 giờ 00 : Giáo xứ Vinh Đức
13 giờ 45 : Giáo Hạt Chính Tòa
14 giờ 30 : Giáo xứ Hòa Bình
15 giờ 00 : Giáo khu Gioan Tẩy Giả (Giáo xứ Thánh Tâm)
15 giờ 30 :

Thứ Hai, ngày 29/01/2024
07 giờ 30 : Di quan ra nhà nguyện Tòa Giám Mục
08 giờ 00 : THÁNH LỄ AN TÁNG

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Giuse được sớm về hưởng Tôn Nhan Chúa.
 
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT