Thư Mời Ngày Tĩnh Huấn Giới Trẻ năm 2023 – Gp. Ban Mê Thuột


        
GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT
   BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ
         ----------
THƯ MỜI
 
Kính gửi:
- Cha Quản Xứ, Cha Phó Xứ.
- Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ.
- Ban Điều Hành Giới Trẻ trong Giáo xứ.
 
Trong niềm vui tĩnh huấn giới trẻ giáo phận lần thứ X
Với sự quan tâm đến các bạn trẻ của Đức Cha Giám Quản Giáo Phận.
Được sự khích lệ của cha Tổng Đại Diện cùng quý cha trong giáo phận.
Vì lợi ích tinh thần của các BẠN TRẺ trong giáo phận.
Ban Mục Vụ Giới Trẻ giáo phận mời gọi các Bạn Trẻ tham dự Ngày Tĩnh Huấn Giới Trẻ Giáo Phận lần thứ X, với chủ đề: “NGƯỜI TRẺ SỐNG HIỆP THÔNG”.
 
Thời gian: Từ 07giờ30 Thứ Tư, ngày 14 tháng 6 năm 2023. 
đến 12 giờ 30 Thứ Năm, ngày 15 tháng 6 năm 2023.
Địa điểm: Tại khuôn viên Đồi Thánh Tâm, Gx. Xã Đoài, Giáo Phận Ban Mê Thuột (địa chỉ: xã Đức Minh – huyện Đăkmil – tỉnh Đăknông)
Số lượng người tham dự: Mỗi giáo xứ tối đa 50 người (riêng các giáo xứ trong hạt Đăkmil đi tối đa có thể).
Tài liệu học hỏi: Sách Tông Đồ Công Vụ
 
Chúng con kính mong Quý Cha cho phép và Quý Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ tạo điều kiện cho Giới Trẻ của giáo xứ được tham gia Ngày Tĩnh Huấn Giới Trẻ Giáo Phận lần X.
Chúng con xin chân thành cảm ơn,
 
Ban Mê Thuột, ngày 05 tháng 05 năm 2023
TM. Ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Phận
Linh Mục Trưởng Ban
 
Linh mục Giuse Đỗ Minh Hiển
 
KÍNH XIN QUÝ CHA  NHẮC CÁC BẠN GIÚP CHÚNG CON
 
1. Tuyệt đối không mang theo loa phát, đàn và rươụ bia.
2. Mỗi thành viên tham dự tĩnh huấn mang theo đồ dùng cá nhân (áo mưa – dù, đèn pin – chén, muỗng đũa và tô đĩa đựng thức ăn cho gx của mình)
3. Xin báo số lượng người tham dự hoặc gửi danh sách đăng ký với quý Cha đặc trách giới trẻ các giáo hạt.