Thư Mời Họp Mặt Liên Tu Sĩ Giáo Phận Năm 2023


BAN TU SĨ
GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT

 
THƯ MỜI HỌP MẶT LIÊN TU SĨ GIÁO PHẬN NĂM 2023

Kính thưa Quý Cha và quý tu sĩ nam nữ,

Được sự đồng ý của Đức Cha Giám Quản Giáo phận, Ban tu sĩ sẽ tổ chức các buổi họp mặt thường niên nhằm mục đích gặp gỡ, chia sẻ, cùng nhau học hỏi và trao đổi những kinh nghiệm mục vụ với chủ đề TU SĨ SỐNG HIỆP HÀNH.

Kính mời Quý Cha và quý tu sĩ nam nữ vui lòng sắp xếp công việc về tham dự buổi họp mặt với thời gian, địa điểm và chương trình cụ thể như sau:

A/ Thời gian - địa điểm

1. Quý Cha dòng cùng các Cộng Đoàn tu sĩ đang phục vụ tại các giáo hạt Chính Tòa, Mẫu Tâm, Giang Sơn và Buôn Hô:

* Từ 07g30 – 12g00 thứ bảy ngày 07/10/2023
* Tại Nhà thờ Chính Tòa Giáo phận Ban Mê Thuột
* Thánh lễ: Đức Mẹ Mân Côi (lễ phục trắng)

2. Quý Cha dòng cùng các Cộng Đoàn tu sĩ đang phục vụ tại giáo hạt Đăk-Mil và Gia Nghĩa

* Từ 07g30 – 12g00 thứ bảy ngày 14/10/2023
* Tại  Giáo xứ Hòa An, Giáo Hạt Gia Nghĩa
* Thánh lễ: cầu cho Tu sĩ (bài đọc theo ngày; lễ phục trắng)

 3. Quý Cha dòng cùng các Cộng Đoàn tu sĩ đang phục vụ tại giáo hạt Đồng Xoài và Phước Long:

* Từ 07g30 – 12g00 thứ bảy  ngày 21/10/2023
* Tại Giáo xứ Phước Bình, Giáo Hạt Phước Long
* Thánh lễ: cầu cho Tu sĩ (bài đọc theo ngày; lễ phục trắng)

B/ Chương Trình chi tiết :

07g30 : Đón tiếp - Chuẩn bị khai mạc
08g00 : Nghi thức khai mạc
         - Đón chào Cha Tổng Đại Diện, quý Cha
         - Giới thiệu thành phần tham dự
         - Phút thánh hóa                                     
         - Lời chào mừng của đại diện Tu sĩ
         - Cha Tổng Đại Diện tuyên bố khai mạc ngày họp mặt
08g15 : Giảng huấn của Cha Tổng Đại Diện
09g00 : Giải lao
09g15 : Tham luận về đề tài TU SĨ SỐNG HIỆP HÀNH, thảo luận (cha Giuse Trần Ngọc Tân, SSS)
19g30: Giải lao
10g40 : Cha Trưởng Ban chia sẻ - ôn hát
11g15 : Thánh Lễ Tạ Ơn (Cha Tổng Đại Diện chủ tế và giảng lễ)
12g00 : Cơm trưa - Kết thúc

Xin quý ban đại diện tu sĩ từng vùng họp trước và phân chia trách nhiệm (gồm cả lời chào mừng và cám ơn) để buổi họp mặt tu sĩ được diễn ra tốt đẹp.

Xin kính chúc quý cha và quý tu sĩ luôn tràn đầy sức khỏe, niềm vui và an bình

 
Buôn Ma Thuột, ngày 18/8/2023
TM. Ban Tu Sĩ
 Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Thái
  • Lưu ý:
-   Mỗi tu sĩ tham dự xin hỗ trợ 150.000 đ (cơm trưa & chi phí khác).
- Ngày họp mặt tại Nhà thờ Chính Tòa giáo phận, xin báo cho chúng con trước ngày 23.9.2023 (cha Giuse Trần Ngọc Tân ngoctansss2014@yahoo.com.au hoặc đt 0937 560590)
  (Riêng các cộng đoàn Dòng NVHB đang phục vụ tại vùng Đắc Lắc, xin báo cho Sr Chánh chanhminh69@gmail.com đt 0906 620944)
-  Ngày họp mặt tại Hòa An, xin báo cho chúng con trước ngày 30.9.2023 (Cha Phao Lô Nguyễn Hữu Thiện nguyenthien102000@yahoo.com  hoặc đt 0915 781959)
(Riêng các cộng đoàn Dòng NVHB đang phục vụ tại vùng Đắc Nông, xin báo cho Sr Matta Trần thị Lành mattatranlanh@gmail.com hoặc sđt 0987 220143)
- Ngày họp mặt tại Phước Bình, xin báo cho chúng con trước ngày 07.10.2023 (Cha An Tôn Trần Anh Tuấn, OMI anhtuanomi@yahoo.com hoặc số đt 0972 616833)
(Riêng các cộng đoàn Dòng NVHB đang phục vụ tại vùng Bình Phước, xin báo cho Sr Têrêsa Phạm thị Liên hbphuoclong@gmail.com  hoặc số đt 0934 878646)
- Để tiện việc đi lại, các cộng đoàn đang phục vụ tại Giáo xứ Phúc Lộc, Phúc Bình có thể đăng ký họp mặt tại Nhà Thờ Chính Tòa.