THÔNG BÁO: V/v Họp mặt và Chúc Mừng Năm Mới Xuân Giáp Thìn 2024


TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT 
 104 PHAN CHU TRINH 
 Tp. Buôn Ma Thuột 

           _ 🙡✞🙣_ 
THÔNG BÁO 
V/v Họp mặt và Chúc Mừng Năm Mới Xuân Giáp Thìn 2024 

 
Kính gửi: Đức Ông, Quý Cha, 
Quý Thầy Phó Tế, 
Quý Tu sĩ Nam Nữ, Chủng Sinh, Ứng Sinh, Thanh tuyển 
Quý Ban Thường vụ Hội Đồng Giáo Xứ,  
Quý Ban Hành giáo Giáo Họ biệt lập. 

Theo ý Bề trên, chúng con xin được thông báo cùng Đức Ông, Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế,  Quý Tu Sĩ các Hội Dòng nam nữ, Quý Thầy Chủng Sinh, các Ứng Sinh, Thanh tuyển, Quý Ban thường  vụ Hội Đồng Giáo Xứ, Ban Hành giáo Giáo Họ biệt lập trong toàn thể gia đình Giáo phận được biết:  

Năm nay chúng ta sẽ họp mặt đón mừng XUÂN GIÁP THÌN vào Thứ Ba ngày 23/01/2024 (nhằm ngày 13 Tháng Chạp năm Quý Mão) và Thứ Tư ngày 24/01/2024 (nhằm ngày 14 Tháng Chạp  năm Quý Mão).  

Vậy chúng con xin kính mời quý Cha, quý Thầy Phó Tế, quý Tu Sĩ nam nữ, quý Chủng  Sinh, Ứng sinh Chủng viện Thánh Lê Bảo Tịnh và quý Vị về tham dự NGÀY HỌP MẶT TẤT NIÊN VÀ CHÚC MỪNG T N NIÊN ĐỨC CHA GIÁM QUẢN GIÁO PHẬN. 

❖ TẤT NIÊN LINH MỤC – TU SĨ NAM NỮ 
THỨ BA, NGÀY 23/01/2024 (13 THÁNG CHẠP), VÀO LÚC 9 GIỜ 00 TẠI TÒA GIÁM MỤC 


Xin kính mời Đức Ông, Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, Chủng Sinh, Ứng Sinh,Thanh tuyển và mỗi  Cộng Đoàn Tu sĩ nam nữ các Hội Dòng 02 đại diện, riêng Dòng Nữ Vương Hòa Bình: toàn  Ban điều Hành và Cố Vấn. 
 
❖ TẤT NIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ - BAN HÀNH GIÁO GIÁO HỌ BIỆT LẬP THỨ TƯ, NGÀY 24/01/2024 (14 THÁNG CHẠP), VÀO LÚC 9 GIỜ 00 TẠI TÒA GIÁM MỤC  


Xin kính mời tất cả quý Vị trong Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ đương nhiệm, và 02  đại diện cho mỗi Ban hành giáo Giáo Họ biệt lập đến tham dự ngày Tất niên này. 
Chúng con chân thành cảm ơn và thân ái kính chào./. 

 
Ban Mê Thuột, ngày 29 tháng 12 năm 2023 
(đã ký)
Lm. Steph. Nguyễn Văn Đậu 

NB: + Xin Quý Cha thông báo cho các Ban Thường vụ Hội Đồng Giáo Xứ, Ban Hành giáo Giáo Họ biệt lập và các  Cộng Đoàn Tu Sĩ trong Giáo Xứ (nếu có) được biết, và đăng ký số quý Chức đến tham dự nơi Vp. TGM. + Xin Cha Trưởng Ban Tu Sĩ và Ban Mục Vụ Giáo Dân báo cáo sớm trước về số người tham dự ngày họp mặt  tất niên nơi Văn Phòng để tiện việc sắp xếp đón tiếp cho ngày Tất niên. 
+ Xin Cha Giám Đốc Chủng viện Lê Bảo Tịnh cho các chú Ứng Sinh phục vụ các công việc trong 02 ngày.  + Xin Ban Tu Sĩ chuẩn bị 1 bó hoa tươi cho ngày Tất niên Linh mục – Tu Sĩ nam nữ (23/01/2024) + Xin Ban mục vụ Giáo dân chuẩn bị 1 bó hoa tươi cho ngày Tất niên Hội đồng Giáo xứ - Giáo họ (24/01/2024)

 
TIẾN HÀNH NGÀY HỌP MẶT TẤT NIÊN & TÂN NIÊN 
TẠI TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN 

 
Kính thưa Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Chủng sinh, Ứng sinh. 
Để cho ngày họp mặt và chúc tết Đức Cha dịp Tất niên Quý Mão và Tân Niên Giáp Thìn được tốt đẹp,  chúng con xin mời các Vị và đơn vị vui lòng đảm nhận các công việc sau đây: 

1. NGÀY TẤT NIÊN GIÁO SĨ & TU SĨ: VÀO LÚC 09 GIỜ 00 THỨ BA, NGÀY 23/01/2024 * Điều hành chương trình: BAN TU SĨ  

* Chúc Tết Đức Cha: Cha Hạt trưởng Giáo hạt Buôn Hô, Matthêu Nguyễn Quang Tuấn
* Hát mừng Xuân mới: BAN TU SĨ 
* Liên hệ và tiếp đón các Tu sĩ tham dự: Cha Trưởng ban Tu sĩ Giáo phận: Phêrô Nguyễn Văn Thái.
* Chầu Thánh Thể: Đức Cha chủ sự và Cha Trưởng Ban Phụng Vụ phụ giúp
* Hoa dâng mừng Đức Cha: Cộng đoàn Dòng NVHB tại TGM. 

2. NGÀY TẤT NIÊN BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ & BAN HÀNH GIÁO GIÁO HỌ BIỆT  LẬP: VÀO LÚC 09 GIỜ 00 THỨ TƯ, NGÀY 24/01/2024 

* Cha Trưởng Ban Mục Vụ Giáo Dân Gioan Baotixita Nguyễn Minh Tâm điều hành công việc: 
- Liên hệ, báo trước số lượng người tham dự cho Văn phòng Tòa Giám mục - Tiếp tân 
- Hướng dẫn chương trình 
- Ca hát 
- Chầu Thánh Thể 
- Hoa dâng mừng Đức Cha  
Chúng con xin trân trọng cảm ơn Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, Quý Tu Sĩ, Chủng sinh 

NB. Xin quý Cha, quý Tu sĩ và quý Vị đến tham dự ngày Tất niên vui lòng để xe bên Trung Tâm  Mục Vụ