Thông Báo: Thánh Lễ Làm Phép Dầu Của Giáo Phận Ban Mê Thuột Tại Giáo Xứ Đồng Xoài Năm 2024Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột 
104 Phan Chu Trinh 
Tp. Buôn Ma Thuột 

 
THÔNG BÁO 
THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU 
CỦA GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT TẠI GIÁO XỨ ĐỒNG XOÀI NĂM 2024 

 
Trọng kính Cha Tổng Đại Diện, quý Cha Hạt trưởng, quý Cha, quý Thầy Phó Tế,  quý Tu sĩ và quý ông bà anh chị em thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột, 

Như đã được thông báo trong Lịch Phụng Vụ 2023-2024, theo chương trình của  Đức Cha Giám quản Giáo Phận, Thánh Lễ Làm Phép Dầu năm nay sẽ được tổ chức  tại Giáo xứ Đồng Xoài, Giáo hạt Đồng Xoài vào lúc 9h00 ngày Thứ Hai Tuần Thánh  (25/03/2024). 

Vậy, VP. Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột xin thông báo đến quý Cha và quý Vị để sắp  xếp thời gian đến tham dự Thánh Lễ cùng Đức Cha và Linh mục đoàn Giáo phận. 

Xin cầu chúc Cha Tổng, quý Cha và quý Vị được bình an, sức khỏe và tràn đầy ơn  thánh Chúa. 

Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, ngày 02 tháng 03 năm 2024 
Con Lm. Giuse Nguyễn Quang Diệu 
VP. Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột. 

N.B: Cha Trưởng Ban Phụng Tự xin quý Cha mang theo Lễ phục trắng riêng của  mình.