Bài Giảng Ngày Thiết Lập Dòng 31.05.1969


BÀI GIẢNG NGÀY THIẾT LẬP DÒNG
31.05.1969
Chúng con thân mến,
Cũng ngày hôm nay năm ngoái, Cha đã chính thức đổi tên cho Dòng chúng con, và đã chỉ định cho Dòng chúng con phải mừng lễ Bổn Mạng, mỗi năm, vào ngày lễ kính Đức Mẹ, Nữ Vương. Ngày hôm nay, 31 tháng 5 năm 1969, do quyền Toà Thánh ban, Cha tuyên bố chính thức thiết lập Dòng chúng con trong Địa phận nhà. 
(đọc Sắc lệnh THIẾT LẬP)

Thế là từ đây, Dòng chúng con được phép chính thức sống, hoạt động, và phát triển trong toàn Địa phận Ban Mê Thuột, như bất cứ Dòng tu nào khác trong Hội Thánh Công Giáo Chúa, sau 7 năm cưu mang trong thử thách, đau thương.
 
Sở dĩ Bề trên đặt Dòng chúng con dưới danh thánh Đức Mẹ, là có ý cho chúng con lấy Đức Mẹ làm gương mẫu đời sống tu trì của chúng con. Đức Mẹ là lý tưởng của chúng con, bởi vì Người là người phụ nữ thứ nhất trong lịch sử đã tận hiến cho Thiên Chúa, và là người trọn lành hơn hết tất cả những người đã tận hiến sẽ mang ơn cứu rỗi cho nhân loại.
 
Nhưng cuộc đời Đức Mẹ vô cùng phong phú, không ai có thể bắt chước hết mọi việc làm và mọi nhân đức của Đức Mẹ được. Cho nên Bề trên muốn chúng con đặc biệt bắt chước Đức Mẹ trong giai thoại Đức Mẹ đi thăm viếng Bà thánh Êlisabét, đã được diễn tả cách linh hoạt mau lẹ bởi ngọn bút thần thánh sử Luca: “Ngay những ngày đó, Maria chỗi dậy, vội vàng qua miền rừng núi, đến thành kia, thuộc chi Giuđa, vào nhà Giacaria, chào Êlisabét” (Lc 1,39-40).
 
Hỡi chúng con, hình ảnh Đức Mẹ vội vã trèo non leo núi hăm hở mang Tin Mừng Người vừa được loan báo bởi sứ thần Gabrien, lúc này phải khêu gợi cho chúng con trông thấy trước những bóng xa xăm của những nữ tu Dòng Chị Em Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình chúng con mai ngày lũ lượt lên thác xuống ghềnh xông pha ngàn dặm khắp miền Cao Nguyên này để đem Phúc Âm đến tận cùng ngõ hẻm cho mọi gia đình Kinh, Thượng trong Địa phận nhà.
 
- Nhưng, chúng con hỏi, Đức Mẹ đã mang cho gia đình Giacaria Tin Mừng nào thế ?
- Đó là Tin Mừng một kỷ nguyên Hòa Bình đã bắt đầu âm thầm khai mạc nơi trần gian bị xáo trộn ngay từ ngày Nguyên tổ phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa.
 
Chúa Kitô đã đi vào lịch sử con người, hiện đang ở trong gia đình Giacaria, nhất định rồi đây Hòa Bình sẽ trở lại với trần gian! 
 
Triều đại Người đã đươc tiên báo trong Thánh Kinh như một triều đại thái bình: “Bấy giờ họ sẽ đem gươm đao đúc lưỡi cày, và đem giáo mác nấu lên làm liềm hái. Nước này sẽ chẳng còn giơ gươm chống đối nước khác; người ta chẳng còn tập rượt chiến tranh”  (Is.2,4).
 
Là Mẹ Chúa Kitô, “Hoàng tử Hòa Bình” (Is 9,5), đương nhiên Đức Maria phải là Nữ Vương Hòa Bình, bằng quyền mẫu tử tự nhiên và siêu nhiên, và bằng sự đóng góp công lao vào việc cứu rỗi loài người.
 
Đây là tước hiệu của Mẹ Hiền chúng con, và cũng là tấm gương chúng con phải đêm ngày chiêm ngưỡng và noi theo.
 
“Dòng Chị Em Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình”
Cái tên êm đẹp biết mấy, mà Cha biết chúng con thích lắm, khi chúng con mới chỉ nghe thấy nói lên thôi. Thế thì chúng con càng phải yêu quý đến chừng nào, khi chúng con được giải thích tỉ mỉ và sâu rộng về ý nghĩa tên kỳ diệu ấy?
 
Quả thế, Cha muốn cái tên hấp dẫn này phải là cái chương trình tu đức và hoạt động tông đồ của Dòng chúng con, mà từ giây phút được chính thức thiết lập này chúng con phải cố gắng thực hiện cho bằng được.
 
A. CHƯƠNG TRÌNH TU ĐỨC.
 
Trước hết, tinh thần và đường lối tu đức của Dòng chúng con phải được thấm nhuần sâu xa bằng cả một nền giáo lý dựa vào Thánh Kinh phát xuất và khơi sâu từ cái quan niệm Hòa Bình Phúc Âm, mà Đức Chúa Giêsu đã hứa ban cho trần gian  (Ga14,27).
 
Hòa Bình phải khởi sự từ nội tâm mỗi người; Hòa Bình không đội trời chung với tội lỗi! Chỉ con người sạch tội, đã dàn hòa với Thiên Chúa, mới thật là con người sống trong Hòa Bình, mới được thanh thoát và an vui để có thể hăng say hăm hở mang Tin Mừng mình đã tin, đã hiểu và đã yêu chia sẻ với người khác.
 
Như thế, để chinh phục Hòa Bình cho mình và cho người khác, nhất thiết chúng con phải đi qua con đường mà chính Chúa Kitô đã đi để làm hòa loài người với Đức Chúa Cha: “Nhờ Người mọi vật trên trời dưới đất hòa giải cùng Thiên Chúa, lại nhờ bảo huyết thập giá Người mà gây được hòa khí” (Cl 1,20).
 
Chúng con không thể làm sáng danh Thiên Chúa và thánh hóa bản thân ngoài con đường đế vương của Thánh giá.
 
B. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ
 
Thứ đến, Dòng chúng con không phải là Dòng chỉ chuyên chiêm niệm. Chúng con còn phải hoạt động theo tinh thần Phúc Âm để mưu cầu hạnh phúc đời này và đời sau cho con người, bằng đủ mọi công tác giáo dục, dục anh, cứu tế, từ thiện v.v...
 
Hỡi chúng con, Nữ tu Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, chúng con sẽ như “những bầy ong cần mẫn”, âm thầm lặng lẽ, bay khắp đó đây, từ các nẻo đường buôn xóm đến những xó xỉnh lều tranh thực thi “14 mối thương người”, để đem lại sức khỏe, an vui, hy vọng và thanh bình cho mọi gia đình, không trông mong một thứ phần thưởng và biết ơn nào khác là được sung sướng thấy Chúa Kitô, “Vua các thời đại”, “Hoàng tử Hòa Bình” (1Tm 1,17) được nhiều người biết hơn, tin hơn và yêu mến hơn.
 
Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria thực hiện nơi mỗi người chúng con và nơi toàn thể gia đình Dòng chúng con từ đây cho đến muôn đời, lời tiên tri Isaia đã cầu chúc xa xưa cho những sứ giả Hòa Bình và Cứu rỗi:
Đẹp thay ! vượt núi, băng rừng
Người đi loan báo TIN MỪNG - BÌNH AN
Khơi nguồn HẠNH PHÚC tràn lan
Mang ƠN CỨU RỖI  thấm nhuần muôn dân !
( x. Is 52,7)