Tóm tắt Lịch Sử Dòng Nữ Vương Hòa Bình


TÓM TẮT LỊCH SỬ DÒNG
 
1. Tên Hội Dòng: DÒNG ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
 
Đặc sủng: Đặc sủng của Dòng, một ân huệ đặc biệt Chúa Thánh Thần ban cho: Dòng được góp phần xây dựng Nước Trời, bắt đầu trong Giáo phận Ban Mê Thuột, ưu tiên cho anh chị em Dân Tộc ít người.
 
“Ngày Tòa Thánh phê chuẩn chính thức thành lập Hội Dòng theo Giáo luật tại Giáo phận Ban Mê Thuột: 31. 05. 1969
 
* Bổn Mạng
Lễ bổn mạng Dòng: Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, ngày 22 tháng 08.
Lễ Tước hiệu Dòng: Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, ngày 01.01.
Ngày xây dựng cơ sở đầu tiên tại 133 Phan Chu Trinh Ban Mê Thuột,
Nhà trệt, xây bằng gạch táp-lô. 
 

 
Bề Trên tiên khởi: Soeur Blandine Nguyễn Thị Thanh SPC  1966-1976 
 
                                 
Soeur Maria Bénigna Mai Thị Ánh NVHB 1976-1996 

* Cộng đoàn chính hiện nay: CỘNG ĐOÀN NHÀ MẸ
254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Buôn-Ma-Thuột, Tỉnh ĐăkLăk
ĐT: 0500. 3855561 - Email:nvhbbmt@gmail.com
-Xây mới: Khánh thành ngày 15. 08.1972
-Trùng tu: Hoàn thành ngày 28. 05. 2012
-Số tu sĩ: 526 -tính đến cuối tháng 05/2016 (gồm Nữ tu khấn trọn: 221; Nữ tu khấn tạm: 128; Tập Sinh 42; Đệ tử:135)

2. Bề Trên đương nhiệm: là Soeur Maria NGUYỄN THỊ THUẬN 
 

3. Số cộng đoàn hiện nay (2020) : 54 cộng đoàn phục vụ tại bốn giáo phận: Nha Trang, Sài gòn, Kontum và Ban Mê Thuột.
 
Cộng đoàn Nhà Mẹ: 254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Buôn-Ma-Thuột, Tỉnh ĐăkLăk.
19 cộng đoàn phục vụ anh em Dân Tộc  
19 cộng đoàn mục vụ Giáo xứ và từ thiện: Kinh và Dân Tộc
02 cộng đoàn chuyên giáo dục: Họa My, Lưu Trú Hòa bình
07 cộng đoàn Đào tạo
02 cộng đoàn phục vụ: CĐ Chứng Nhân Tòa Giám Mục, CĐ Diệu Sơn Sài gòn.
 
4. Các hoạt động đặc trưng của Dòng 
 
Chị em loan báo Tin Mừng hòa bình của Chúa Kitô cho mọi người qua các việc tông đồ:
1) Truyền giáo phục vụ tại các buôn làng, nội  trú học sinh Dân Tộc: giới thiệu Chúa, nâng cao đời sống cho anh em Dân tộc ít người và người nghèo; đặc biệt có ba nhà lưu trú tình thương dành cho các em Dân Tộc. 
 

2) Mục vụ tại các Giáo xứ: Dạy giáo lý, đồng hành với tông đồ đoàn, các đoàn thể; cầu nguyện với Lời Chúa; ca đoàn…
Thăm viếng, giải hòa, an ủi, giúp đỡ những người đau khổ, nghèo đói, bệnh tật, già yếu, neo đơn, qua đời.
 

 

3) Giáo dục Mầm Non: 7 trường và 9 nhóm lớp; nhà khuyết tật hội chứng Down, con em bệnh nhân phong. 


4) Y tế: phục vụ bệnh nhân trong bệnh viện, trạm xá và bệnh nhân phong 
 

 
5) Từ thiện, bác ái xã hội 
 

6) Tham gia các ban trực thuộc Giáo phận 
-Ban Loan Báo Tin Mừng
-Ban Mục vụ Giáo dân
-Ban Phụng tự
-Ban Thánh nhạc. 
-Ban Giáo dục
-Ban Tu Sĩ Giáo phận
-Ban Văn hóa truyền thông
-Ban Công lý hòa bình