Ngày 07-06 Thánh Anna BatholomeoAnne Garcia sinh ngày 10 tháng 10 năm 1549 tại Almeneral, Castille, Tây Ban Nha. Từ thuở niên thiếu, cô phải giúp gia đình chăn chiên ngoài đồng.

Đến năm 21 tuổi, cô xin gia nhập tu viện Thánh Giuse dòng Carmelite tại Avila và là người nữ tu đầu tiên theo luật cải tổ của dòng Carmelite dưới sự hướng dẫn của thánh Téresa ở Avila với tên là Sơ Anne của Thánh Bartholomew. Sơ Anne trở nên một người phụ tá, y tá và là bạn đồng hành thân thiết của thánh nữ Térésa thành Avila. Sơ Anne đã học hỏi rất nhiều ở thánh nhân về tinh thần cải tổ dòng cũng như lối viết các văn từ. Thánh nữ Térèsa đã qua đời trong vòng tay của Sơ Anne, người bạn thân chí thiết của mình tại Alba de Tormes ngày 04 tháng 10 năm 1582.

Sơ Anne tiếp tục các công việc cải tổ dòng Carmelite mà thánh nữ Térésa của Avila đã khởi xướng tại Avila, Madrid (1591), Ocana (1592) và Pháp (1904) cùng với sơ Anne de Jesus cùng 4 nữ tu Carmelite. Được bầu giữ chức tu viện trưởng tại các tu viện ở Pontoise (1605) và Tours (1608). Mẹ Anne lập thêm nhà Carmelite tại Antwerp năm 1612. Tại đây, ngài từ nhiệm để nghỉ 14 năm sau cùng. Ngài còn sáng tác được nhiều thơ  mà một ít còn giữ được đến ngày nay.

Mẹ Anne qua đời ngày 07 tháng 6 năm 1626 tại Antwerp, nước Bỉ. Sau khi mẹ qua đời, nhiều phép lạ đã xảy ra nơi mộ phần của mẹ tại tu viện. Cuộc đời của Mẹ Anne của thánh Bartholomew đã đạt đến đỉnh cao trong tình yêu Chúa Ba Ngôi, là tâm điểm của sự chấp nhận Thánh Ý Chúa.

Đức Giáo Hoàng Clement XII đã công nhận các nhân đức của Mẹ Đáng Kính Anne của thánh Bartholomew ngày 29 tháng 6 năm 1735 và Đức Giáo Hoàng Benedictus XV đã tôn phong Chân Phước cho Mẹ Đáng Kính Anne của thánh Bartholomew ngày 06 tháng 5 năm 1917.