Những thiên thần áo trắng

Tác giả JORATHE NẮNG TÍM 
Người đọc : ANNA BÍCH THƯ
Bài hát minh họa trong bài : VÌ SAO TÔI CHỌN NGHÀNH Y
Thể hiện : Ca sĩ HỒ BÍCH NGỌC