Thơ: Niềm Tin Vượt Qua - Suối Ngàn


NIỀM TIN VƯỢT QUAChúa ơi chưa có khi nào
Khắp toàn thế giới lâm vào khổ đau
Dịch bệnh làm cách xa nhau
Loài người chung một kiếp sầu Chúa ơi!

Ngập tràn tiếng khóc muôn nơi
Nhân loại mỗi lúc lìa đời một hơn!
Xin Ngài hãy xuống muôn ơn
Chữa lành thế giới trong cơn khốn cùng.

Đông tây nam bắc hãi hùng
Già trẻ bỗng chốc lâm chung giã từ!
Mẹ thật là Đấng trạng sư
  Ơn thiêng nhờ Mẹ nhân từ chở che.

Nguyện xin Người hãy lắng nghe
Lênh đênh sóng dữ như bè trôi sông
Mong tìm thấy ánh hừng đông
Từng giây từng phút cậy trông ơn lành.

Như loài hoa cỏ mong manh
Ước mong giòng nước trong xanh suối nguồn
Đêm ngày lã chã lệ tuôn
Địa cầu u ám, nỗi buồn xót thương!

Niềm tin hòa với muôn phương
Hết lòng cung kính khiêm nhường nguyện xin
Chúa ơi xin ghé mắt nhìn
Trong cơn thảm cảnh trăm nghìn thương đau!

Trước muôn biến cố nhiệm mầu
Vượt qua những khúc biển sâu mịt mùng
Cất cao tiếng hát oai hùng
Dội vang khắp chốn không trung khải hoàn!

Tứ phương muôn tiếng hỷ hoan
Cất cao tiếng hát hợp đoàn ngợi ca
Tin yêu tình Chúa bao la
Chữa lành thế giới trước đà nguy nan.

Muôn nhà muôn nước bình an
Thoát làn sóng dữ nát tan chực chờ
Đưa dân về với bến bờ
Niềm tin nơi Chúa ngọn cờ Phục Sinh.

 
16/07/2021
Suối Ngàn