Thơ: Mùa Xuân Viên Mãn - Suối Ngàn 
Đất trời chạm bước xuân sang
Chợt nghe tin dữ ngỡ ngàng đau thương
Máu loang ngay giữa “thánh đường”
Tòa giải tội chứa tình thương Chúa Trời.

Hạt lúa mì tìm nơi gieo vãi
Mong tới mùa gặt hái niềm vui
Qua bao giông tố dập vùi
Để bao thương nhớ ngậm ngùi xót xa.

Chọn theo Chúa chính là thập giá
Chọn con đường sỏi đá chông gai
Hân hoan con vác trên vai
Chí hùng kiên vững với Ngài mà thôi.

Nhớ Can-vê đỉnh đồi hoang vắng
Chịu nhục hình cay đắng vì yêu!
Máu loang lệ đẫm trong chiều
Thịt da tan nát, cô liêu thảm sầu.

Ôi Thập Giá nhiệm mầu quá đỗi!
Niềm hy vọng cứu rỗi trần gian
Mang ơn tha thứ chứa chan
Ôi nhân loại hỡi! Ngập tràn tội khiên!

Giọt máu rơi xuống miền sơn cước
Sẽ biến thành nguồn nước yêu thương
Rạng nhành tiên tuế trên nương
Mùa xuân viên mãn quê hương tròn đầy.

10/02/2022
Suối Ngàn