Thư Mời Tập Huấn Dạy Giáo Lý Hôn Nhân - Ban Giáo lý Gp. Ban Mê Thuột


        
Giáo phận Ban Mê Thuột
      Ban Giáo Lý
     
THƯ MỜI
 
Kính thưa
Quý Cha, quý Tu sỹ và anh chị em Giáo Lý Viên
Ngày 17/4/2022, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Chủ tịch Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc Hội Đồng Giáo Mục Việt Nam, đã phê chuẩn sách GIÁO LÝ HÔN NHÂN 2022, thay thế sách Giáo Lý Hôn Nhân của HĐGMVN trước đây.
 
Theo tinh thần cuộc họp Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin toàn quốc, tổ chức tại Vũng Tàu vào ngày 25,26/10/2022, dưới sự điều hành của Ủy Ban Thường Trực Giáo Lý Đức Tin Toàn Quốc, quý Cha Trưởng Ban Giáo Lý của các giáo phận đã đi đến thống nhất từ nay sẽ sử dụng SÁCH GIÁO LÝ HÔN NHÂN 2022 trong toàn quốc.
 
Đây là một cuốn sách được biên soạn theo tinh thần và hình thức mới nên một số người hướng dẫn giáo lý hôn nhân gặp không ít khó khăn trong khi giảng dạy. Được sự khích lệ của Đức Cha Giám quản và đề nghị của Cha Tổng Đại Diện, Ban Giáo Lý Giáo Phận tổ chức những ngày học hỏi về nội dung và phương pháp trình bày để giúp những người dạy hôn nhân có thể hướng dẫn hiệu quả hơn. 
 
Chính người tham gia cộng tác biên soạn sách này trực tiếp hướng dẫn, hy vọng sẽ giúp các tham dự viên phần nào dễ dàng nắm bắt được nội dung cũng như cách thức trình bày. Vì thế, chúng con tha thiết kính mời tất cả (tu sỹ và giáo dân) những người dạy hôn nhân tích cực tham gia khóa đào tạo ngắn ngày. Khóa đào tạo được tổ chức như sau:
- Ngày 6,7/6/2023, tại TTMVGP: hạt Chính Tòa, Mẫu Tâm, Buôn Hô và Giang Sơn
- Ngày 14,15/7/2023, tại Vinh Hương: hạt Đăkmil và Gia Nghĩa 
- Ngày 25,26/7/2023, tại Long Điền: hạt Phước Long và Đồng Xoài
 
Vì ích lợi cho đời sống sống đức tin của các gia đình Công giáo, chúng con kính xin quý Cha thông báo, khích lệ và tạo điều kiện, để những người dạy hôn nhân và dự tòng có cơ hội học hỏi tốt nhất có thể.
Xin Chúa chúc lành cho quý Cha và mọi người.
 
Ban Mê Thuột, ngày 20/6/2023
TM.Ban Giáo lý giáo phận
Lm. JB.Nguyễn Huy Bắc