Thánh lễ Truyền chức Phó tế Ngày 11.11.2022 
Kết thúc Tuần Tĩnh Tâm Hàng Giáo Sĩ Giáo phận Ban Mê Thuột, vào lúc 08g00 sáng thứ Sáu ngày 11.11.2022, tại Nhà thờ Chính Tòa, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giám quản Giáo phận, long trọng cử hành Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 17 tiến chức. Đồng tế với ngài, có Đức Cha Emmanuel - Giám mục Giáo phận Bà Rịa, Đức Cha Giuse - Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Tổng Thư Ký HĐGMVN; Cha Tổng đại Diện, Cha Chưởng Ấn, quý Cha hạt trưởng, quý Cha trong và ngoài Giáo phận.
 
Về hiện diện tham dự Thánh lễ, hiệp thông, chia sẻ niềm vui và cầu nguyện cho các tiến chức trong ngày đặc biệt này, có quý Bề trên, quý Tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân của các tiến chức và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa. 
Đúng 8g00, trong tiếng kèn rộn vang, trong tiếng ca thánh thoát, 17 tiến chức và đoàn đồng tế tiến vào Thánh đường, cùng với Đức Giám mục long trọng cử hành Thánh lễ.  
 

 
Khởi đầu, Đức Cha Vinh Sơn bày tỏ niềm vui khi gia đình Giáo phận Ban Mê Thuột hân hoan cử hành lễ phong chức Phó tế cho 17 thầy học tại ĐCV Sao Biển Nha Trang đã mãn khóa.
 
Ngài nói: Chức phó tế đã được thiết lập từ thời các Tông Đồ, tuyển chọn những người “được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan” để thay mặt các ngài chăm sóc cho cộng đoàn cả về tinh thần lẫn vật chất. Vì thế, qua việc đặt tay từ các Tông đồ truyền lại, các phó tế được phong chức để chu toàn cách hữu hiệu thừa tác vụ của mình nhờ ơn bí tích.
 
Nhiệm vụ của các thầy phó tế thật là quan trọng cho đời sống của Giáo Hội. Vì thế, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho 17 ứng viên chuẩn bị lãnh nhận chức phó tế hôm nay, được đầy tràn tình yêu và sức mạnh của Người, giúp các thầy luôn biết mở lòng ra với ơn Chúa và biết lắng nghe những nhu cầu của anh chị em tín hữu, để nhờ đó, các thầy có thể trở nên những người phục vụ Chúa và cộng đoàn một cách tốt đẹp nhất.
 
Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho tất cả những ai đã góp phần nuôi dưỡng, đào tạo các thầy nên xứng đáng với chức thánh mà các thầy sắp lãnh nhận.
 

 
Trong bài huấn dụ, Đức Cha Giáo phận diễn giải: Đọc Tin Mừng Matthêu và Luca, chúng ta thấy có 2 lần Chúa Giê-su sai các môn đệ đi rao giảng: lần I, các tông đồ (Lc 9, 1 -5), lần II, 72 môn đệ (Lc 10, 1-9). Mười Hai tông đồ đã nhận sứ mệnh đi loan báo về Nước Thiên Chúa, cùng với những quyền năng được ban cho để chu toàn trách vụ, như “ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật”. Bảy mươi hai môn đệ không được nói rõ về quyền năng được lãnh nhận, nhưng qua một vài chi tiết nơi lệnh truyền của Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy được rằng các ngài cũng được đón nhận những quyền năng như nhóm 12 tông đồ, Chúa nói: “Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói... Hãy chữa nhũng người đau yếu trong thành và nói với họ  Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông” (c. 3 và 9).
 
Chính Thiên Chúa đang hành động thực sự trong công cuộc loan báo Tin Mừng qua những người mà Ngài đã sai đi. Chính Ngài chỉ định và sai những người thợ ra đi. Những người được sai đi nhân Danh Ngài, chứ không do một ai khác.
 
Các thầy sắp sửa lãnh nhận chức Phó Tế là những người chọn Chúa là gia nghiệp, các thầy đã được nuôi dưỡng trong những gia đình đạo đức truyền thống, được Chúa tuyển chọn, thánh hiến, và Ngài sẽ sai các thầy đi gieo và thu hoạch cánh đồng lúa như lời Ngài đã nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Các thầy cần hiểu rằng thánh chức mà các thầy lãnh nhận hôm nay không đương nhiên bảo đảm uy tín của các thầy trước mặt người khác; nhưng chính thái độ khiêm tốn phục vụ, thái độ lắng nghe Chúa và lắng nghe tiếng nói của anh chị em với lòng kính trọng; sự khiêm tốn vâng lời bề trên trong mọi hoàn cảnh; sẽ giúp cho những người chung quanh nhận ra các thầy là những người hoàn toàn thuộc về Chúa, thuộc về Giáo Hội, và thuộc về dân Chúa.
 
Cầu chúc cho các thầy được luôn sống niềm hạnh phúc thuộc trọn về Chúa, được chính Chúa mời gọi và sai đi. Cầu chúc cho các thầy cảm nhận được niềm hạnh phúc được thuộc về cộng đoàn dân Chúa, và yêu mến mọi người tín hữu với trái tim của người mục tử nhân hậu. (Xem Bài Huấn dụ).
Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, Cha Giuse Nguyễn Quang Diệu -Chánh văn phòng Tòa Giám mục- xướng tên và mời các tiến chức bước lên lễ đài trước Giám mục và cộng đoàn. Cha Stephanô Nguyễn Văn Đậu -Tổng Đại diện- kính trình lên Đức Giám mục Giáo phận lời khẩn nguyện phong chức phó tế cho các tiến chức. 
 
Danh sách 17 tiến chức, khóa XV (2014-2022) tại ĐCV Sao Biển Nha Trang đã mãn khóa vào cuối tháng 05 năm 2022 và đã đi thực tập từ tháng 09 năm 2022 với các Linh mục trong Giáo phận:  
1 Giuse Nguyễn Công Anh
2 Giuse Nguyễn Đức Bắc
3 Phêrô Nguyễn Văn Chiến T
4 Giuse Trần Văn Chương
5 Augustinô Phan Minh Danh
6 Phêrô Nguyễn Tiến Đạt
7 Phaolô Nguyễn Minh Hoan
8 Giuse Nguyễn Minh Khôi
9 Tôma Ai Sóng Sa Lứng
10 Giuse Vũ Văn Quyến
11 Giuse Hoàng Văn Toan
12 Phaolô Trần Khắc Tuân
13 Anrê Lê Lã Ngọc Tuấn
14 Phêrô Lê Chí Thông Đ
15 Đa Minh Trần Quang Trung
16 Phaolô Nguyễn Duy Trường
17 Tôma-Thiện Nguyễn Quang Vũ
 
Sau khi Đức Giám mục thẩm vấn các tiến chức về đời sống đức tin, tinh thần phục vụ, luật sống độc thân, và lời hứa vâng phục, cộng đoàn phụng vụ cùng sốt sắng cầu xin Chúa gia tăng ơn thiêng trên các tôi tớ Chúa, là những người được Chúa tuyển chọn lên chức phó tế qua Kinh Cầu Các Thánh.  
 
Các tiến chức bày tỏ lòng kính trọng và vâng phục Đức Giám mục

Các tiến chức phủ phục khẩn cầu các thánh trợ lực giúp sức


 
Trong nghi thức phong chức phó tế, Đức Giám mục long trọng đọc lời nguyện phong chức “Lạy Cha, chúng con nài xin Cha đoái thương nhìn đến các tôi tớ cha đây mà chúng con khiêm tốn phong lên chức vụ phó tế, để họ phục vụ bàn thánh Cha. Chúng con xin Cha sai Chúa Thánh Thần xuống trên các thầy, để nhờ Người, các thầy được bảy ơn Cha thêm sức, sẽ trung thành thi hành thừa tác phục vụ.”  
 
Hai nghi thức diễn nghĩa (trao Phúc Âm và hôn chúc bình an) được tiến hành tiếp theo, đề cao sứ vụ phục vụ Lời Chúa và Bàn Thánh của các thầy Phó Tế với lời căn dặn của Hội Thánh: “Con hãy nhận lấy Phúc Âm Đức Kitô mà con đã trở thành người rao giảng; và con hãy biết là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con rao giảng.” 
 

 
Kết thúc nghi thức truyền chức, hai tân Phó tế tiến lên bàn thờ chuẩn bị lễ vật và cùng với Đức Giám mục hiệp dâng Thánh lễ. Phần Phụng vụ Thánh Thể tiếp diễn trang trọng, sốt sắng. 
 
Trước khi nhận phép lành trọng thể kết thúc Thánh lễ, 17 tân chức dâng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cảm tạ Đức Giám mục Giáo phận, Cha Tổng Đại diện, Quý Cha giáo Đại chủng viện Sao Biển, Chủng viện Lê Bảo Tịnh, Quý Cha Quản xứ, Quý Cha đồng tế, Quý Ân nhân, thân nhân, đặc biệt là Cha Mẹ -những người đã sinh thành dưỡng dục và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa.
 

 
Qua Thánh lễ truyền chức hôm nay, Giáo phận Ban Mê Thuột có thêm những thợ gặt tràn đầy nhiệt huyết và hăng say trong cánh đồng truyền giáo của Giáo hội. Chúng ta tiếp tục dâng lời cầu nguyện cho các Tân Chức luôn trung thành phục vụ, trở nên chứng nhân Tin Mừng cho muôn người, để xứng đáng tiến tới thánh chức linh mục trong tương lai.
 
Xin cho các Tân Chức hiểu rằng thánh chức mà các thầy lãnh nhận hôm nay không đương nhiên bảo đảm uy tín của các thầy trước mặt người khác; nhưng chính thái độ khiêm tốn phục vụ, thái độ lắng nghe Chúa và lắng nghe tiếng nói của anh chị em với lòng kính trọng; sự khiêm tốn vâng lời bề trên trong mọi hoàn cảnh; sẽ giúp cho những người chung quanh nhận ra đó là những người thuộc về Chúa, thuộc về Giáo Hội, và thuộc về dân Chúa.
 
Cầu chúc cho các Tân Chức được luôn sống niềm hạnh phúc thuộc trọn về Chúa, được chính Chúa mời gọi và sai đi. Cầu chúc cho các thầy cảm nhận được niềm hạnh phúc được thuộc về cộng đoàn dân Chúa, và yêu mến mọi người tín hữu với trái tim của người mục tử nhân hậu.
 
Vũ Đình Bình

Nguồn: gpbanmethuot.net