Nghi Thức Cung Nghinh Lời Chúa Chúa Nhật III TN


CHÚA NHẬT LỜI CHÚA
Chúa nhật III Thường Niên
NGHI THỨC 
CUNG NGHINH LỜI CHÚA 
ĐẦU LỄ
Kính thưa Quý Cha cùng Quý Cộng đoàn!
Ban Phụng tự Giáo phận kính gửi nghi thức Cung nghinh Lời Chúa phần đầu lễ Chúa nhật III – Thường niên như sau:
 
I.PHẦN CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị một giá sách Kinh Thánh đặt chính giữa, trước bàn thờ, phủ khăn trắng, trang trí hoa nến…
2. Phụng vụ Thánh lễ theo Chúa Nhật III Thường Niên.
3. Một sách Kinh Thánh để cung nghinh. 
    (không được rước sách Bài đọc)
 
II. LỜI DẪN ĐẦU LỄ
 
(Kính mời cộng đoàn ngồi)
Kính thưa cộng đoàn,
Hôm nay, ngày Chúa nhật thứ III mùa Thường niên, cùng với Hội thánh toàn cầu cử hành Chúa nhật Lời Chúa, “một Chúa nhật dành riêng cho Lời Chúa, để hiểu được sự phong phú không thể tát cạn đến từ sự đối thoại bền vững của Thiên Chúa với dân Người” (Misericordia et misera, n. 7). Trong thư chung của Đức Giám mục Giáo phận (cũng là Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh) gởi cộng đồng dân Chúa, Đức Cha đã giới thiệu Chúa Nhật Lời Chúa như sau: “Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban Tông sắc Ngài đã mở trí cho họ (Aperuit Illis) để thiết lập Chúa nhật thứ III mùa Thường niên là Chúa Nhật Lời Chúa: “Vì thế, tôi ấn định ngày Chúa nhật thứ III mùa Thường Niên được dành riêng để cử hành, để suy tư và để công bố Lời Chúa.” Lý do chọn ngày Chúa nhật này vì nó thường nằm trong tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hợp nhất, từ ngày 18/01 đến ngày 25/01: “Vậy, Chúa nhật Lời Chúa này sẽ được định vào lúc thích hợp của giai đoạn này trong năm, khi mà chúng ta được mời gọi để củng cố những mối liên hệ với cộng đoàn Do Thái và cầu nguyên cho sự hiệp nhất các Kitô hữu.” (số 3).
Cử hành Chúa Nhật Lời Chúa hôm nay, chúng ta tha thiết cầu xin Chúa giúp cộng đoàn chúng ta  gia tăng lòng tôn kính, suy tôn và cảm mến Thánh Kinh; hiểu rõ hơn tầm quan trọng của Lời Chúa đối với đức tin người tín hữu, để Lời Chúa được lan toả nhờ mỗi cá nhân cũng như cộng đoàn biết đọc, học hỏi, suy niệm và thực hành Lời Chúa trong đời sống cụ thể hàng ngày. 
 
III.CUNG NGHINH LỜI CHÚA
 
(Sau lời dẫn đầu lễ, cộng đoàn đứng, hát nhập lễ, đoàn rước bắt đầu theo thứ tự như sau)
1. Hương Lửa
2. Đoàn Lễ Sinh
3. Quý Hội đồng Giáo xứ, Tu sỹ.
4. Thừa Tác Viên mặc áo alba, giơ cao Sánh Kinh Thánh, 2 đèn hầu 2 bên.
5. Cha Chủ Tế
- Đoàn rước tiến lên Cung Thánh, tới bậc tam cấp, chia ra 2 bên. Hương lửa, đèn hầu, kiệu sách Kinh Thánh tiến lên trước bàn thờ.
- Chủ tế tới trước bàn thờ nhận sách Kinh Thánh từ Thừa Tác Viên, mở sách ra, đặt vào giá đã dọn sẵn.
- Chủ tế bỏ hương vào bình, xông hương ảnh chuộc tội, xông hương sách Kinh Thánh, xông hương chung quanh bàn thờ. Sau đó về ghế chủ tọa cử hành thánh lễ, đoàn rước vào ghế đã được định sẵn.
 
          BAN PHỤNG TỰ GP BAN MÊ THUỘT