Thông báo địa chỉ email mới của Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam


HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
_________________

SỐ 008-22/VPHĐGM
Về thông báo địa chỉ email mới

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2022.

Văn phòng Hội đồng Giám mục (Giáo hội Công giáo) Việt Nam trân trọng thông báo:

Lãnh ý Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục giáo phận Phan Thiết, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Văn phòng Tổng Thư ký sẽ chính thức sử dụng địa chỉ email mới từ ngày 01 tháng 11 năm 2022: secretariat@cbc-vietnam.org

Kính đề nghị quý văn phòng Tòa Giám mục, văn phòng dòng tu và quý cơ quan hữu trách, truyền thông xin vui lòng liên hệ với Văn phòng Tổng Thư ký qua địa chỉ email nêu trên.

Trân trọng cám ơn.
TM. VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC
LINH MỤC CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ấn ký)

GIUSE ĐÀO NGUYÊN VŨ

_________________

72/12 Trần Quốc Toản, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, Việt Nam
Đt : (+84) 028 38201829 I Email : curia@cbc-vietnam.org

Nguồn: hdgmvietnam.org