Ý Cầu Nguyện Tháng 10-2020 Của Đức Giáo Hoàng


Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10-2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR OCTOBER 2020

 

Ý Cầu Nguyện Chung: cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo hội
Xin cho các Ki-tô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo hội.

Prayer intention for evangelisation - The Laity’s Mission in the Church
We pray that by the virtue of baptism, the laity, especially women, may participate more in areas of responsibility in the Church.