Phim Hoạt Hình: Chuyện Thánh Phanxicô Xaviê (phụ đề Tiếng Việt)


Thánh Phanxicô Xaviê là vị thánh bảo trợ cho việc truyền giáo nước ngoài cùng với Thánh Têrêsa thành Lisieux. Ông cũng được coi là nhà truyền giáo vĩ đại nhất sau Thánh Paul. Ông đã cống hiến hết mình cho việc phục vụ tôn giáo và trở thành một trong những thành viên sáng lập của Dòng Tên. Hãy xem câu chuyện đáng kinh ngạc của vị thánh này ngay hôm nay!