Nhạc Thánh Ca Mùa Chay Hay Nhất Hiện Nay - Nghe Để Trở Về Trong Tình Chúa

★ DANH SÁCH BÀI HÁT:
01. Hạt bụi đời con sáng tác: Dấu Chân, trình bày: Minh Sang
02. Người hãy nhớ sáng tác: Ân Duy, trình bày: Phi Nguyễn
03. Cát bụi đời con sáng tác: Thục Anh, trình bày: Angelo Band
04. Hãy trở về sáng tác: Ngọc Kôn, trình bày: Phi Nguyễn
05. Ăn năn sáng tác: Hồ Hoàng Diệp, trình bày: Xuân Trường
06. Hãy đưa con trở về sáng tác: Trung Quân, trình bày: Trung Quân
07. Khi con tìm về sáng tác: Sr. Quỳnh Thoại, trình bày: Minh Nguyệt
08. Ánh sáng và bóng tối (Sám hối 3) sáng tác: Lm. Quang Uy - Lm. Tiến Lộc - Sr. Thúy Trang, trình bày: Phi Nguyễn
09. Trở về trong tình Chúa sáng tác: Đỗ Ái Tử, trình bày: Đỗ Ái Tử
10. Tình yêu Chúa hỡi sáng tác: Phùng Minh Mẫn, trình bày: Angelo Band
11. Tìm về bên Chúa sáng tác: Jerome, trình bày: Đặng Đình Quynh
12. Tâm ca mai đệ liên sáng tác: Lm. Văn Chi, trình bày: Phi Nguyễn
13. Chúa không lầm sáng tác: Lm. Kim Long, trình bày: Lm. John Nguyễn
14. Tạ ơn Thiên Chúa sáng tác: Trung Quân, trình bày: Trung Quân
15. Chúa chờ con dưới mưa sáng tác: Thiên Phúc, trình bày: Angelo Band
16. Con cần Ngài lạy Chúa sáng tác: Jerome, trình bày: Phi Nguyễn
17. Tìm về nơi Chúa sáng tác: Đinh Tiến Lộc, trình bày: Ngọc Mai
18. Tìm về nơi Chúa 2 sáng tác: Đinh Tiến Lộc, trình bày: Ngọc Mai
19. Tìm về nơi Chúa 3 sáng tác: Đinh Tiến Lộc, trình bày: Gia Ân
20. Xin ở bên con lạy Chúa sáng tác: Gioak Quỳnh, trình bày: Phi Nguyễn
21. Gục đầu bên lòng Chúa sáng tác: Giang Tâm, trình bày: Lê Khôi