Thứ Năm XIII TN - Liên Đới Theo Gương Chúa


30/06/21 THỨ NĂM TUẦN 13 TN
Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rô-ma
Mt 9,1-8
LIÊN ĐỚI THEO GƯƠNG CHÚA  


 
Bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt:  “Đứng dậy, vác chõng đi về nhà.” (Mt 9,6)
 
Suy niệm: “Bước đầu tiên trong sự tiến triển của nền đạo đức là cảm thức về sự liên đới với người khác” (A. Schweitzer). Ta liên đới với người anh em khi sẵn lòng đặt mình vào cuộc phiêu lưu, điều rủi ro để nâng đỡ người ấy. Bốn người khiêng đã vui lòng chịu vất vả, rủi ro khi liên đới với người bại liệt: đám người quanh Đức Giê-su đông quá, phải điều đình với chủ nhà để dỡ mái nhà. Cũng vậy để liên đới, Đức Giê-su chấp nhận chữa trị cho người bại liệt trước những đôi mắt săm soi của giới lãnh đạo Do Thái. Có điều Ngài nhắc nhở ta không chỉ chú trọng đến sức khỏe thể lý, nhưng trước hết phải quan tâm đến việc chữa lành tâm hồn. Hồn an xác mạnh là toàn bộ đời sống con người.
 
Mời Bạn: “Mọi người đều cần sự giúp đỡ và tùy thuộc vào người khác. Sự liên đới là điều kiện cần thiết để bộc lộ bất cứ cá nhân nào” (E. Fromm, nhà tâm lý học). Liên đới không phải chỉ là nâng đỡ khi có cơ hội, mà là sự gắn bó lâu dài với nhau. Là con cái Chúa và môn đệ Chúa Ki-tô, ta liên đới với mọi người, với các Ki-tô hữu khác. Sự liên đới ấy mời gọi bạn, mỗi khi có thể, nỗ lực dấn thân góp sức để đem lại thiện ích cho bất cứ người anh em nào.
 
Sống Lời Chúa: Tôi xem lại lâu nay mình như hòn đảo hay đã liên đới với đoàn thể, giáo xứ cách nhiệt tình. Cần liên đới hơn ở lãnh vực nào để bộc lộ tư thế Ki-tô hữu của mình?
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa liên đới với loài người khi xuống thế làm người, ở với, cứu giúp con người. Xin giúp con nhìn lên mẫu gương Chúa để có những việc làm cụ thể bày tỏ tình liên đới với người khác. Amen.