Thứ Năm Tuần 24 TN - Yêu Mến Chân Thành


THỨ NĂM TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
( Lc 7,36 - 50)
YÊU MẾN CHÂN THÀNHVì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị ấy rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít”. (Lc 7, 47)

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu đến nhà ông Simon và tại đây, Ngài đã tha thứ tội lỗi cho một người phụ nữ. Chị ta đã thật lòng hối cải khi khóc lóc nức nở, sức dầu lên chân Chúa và lấy tóc mà lau. Chúa muốn nói với chúng ta rằng, chị ta được tha nhiều vì chị ta yêu mến nhiều, còn ai được tha ít thì yêu mến ít.

Chị phụ nữ tỏ thái độ sám hối chân thành khi đứng đằng sau, sát chân Chúa mà khóc. Không những thế, chị còn lấy dầu thơm xức chân Ngài, khóc ước chân Ngài và hôn chân Ngài. Dường như những hành động của Chị phát xuất từ động lực yêu mến khiêm cung, thật lòng hối cải mà không có một chút gian dối nào.

Chúa Giêsu không trực tiếp lên án những người chỉ yêu mến ngoài môi miệng, nhưng qua cử chỉ chân thành nơi chị phụ nữ, Ngài đã phê phán sự giả hình của các luật sĩ và biệt phái: “Tội của chị ấy rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều”. Hơn nữa, Ngài tha tội cho chị để thấy quyền năng của Ngài vượt lên trên tất cả. Ngài là vị ngôn sứ và là Đấng Cứu Thế đầy lòng nhân hậu.

Ông Simon và những người đồng bàn thắc mắc khi thấy Chúa Giêsu tha tội cho chị ta: “Ông này là ai mà có quyền tha tội”. Trước đó, ông Simon chưa tin Chúa Giêsu là vị ngôn sứ, vì nếu là vị ngôn sứ, hẳn đã biết chị ta là một người tội lỗi, giờ lại còn nói lời tha tội cho chị nữa. Nhưng để trả lời cho thắc mắc này, Chúa Giêsu chỉ nói với chị phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị, chị hãy đi bình an.” (c. 50)

Chúng ra thấy Giêsu yêu mến những người tội lỗi. Dù xã hội Do Thái thời bấy giờ xem thường những người thu thuế và gái điếm, nhưng Ngài đón nhận họ. Trái lại, Ngài cảm thấy khó chịu trước thái độ vụ hình thức của những Luật sĩ và Biệt phái. Họ chỉ có lớp vỏ bọc bên ngoài nhưng bên trong thì thiếu lòng mến. Ngài khó chịu với họ nhưng lại cảm kích trước tấm lòng yêu mến chân thành và sám hối ăn năn của chị phụ nữ tội lỗi. Chị đã đến với Chúa, sẵn lòng làm tất cả những hành động đó, vượt lên trên mọi dị nghị và mọi ánh mắt dò xét của những người có mặt trong bữa ăn.

Chúa Giêsu là sứ giả của Thiên Chúa. Ngài đến kêu gọi mọi người ăn năn sám hối trở về với Thiên Chúa. Ngài đến với mọi người, không trừ bất cứ ai, và người nào cũng có chỗ đứng trong lòng Ngài. Chúng ta thật lòng ăn năn và khiêm tốn đến với Chúa, để xin Ngài tha thứ những thiếu sót lỗi lầm trong tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta. Xin Chúa loại khỏi chúng ta tính kiêu căng tự mãn và xem thường người khác.

Lạy Chúa, thời gian dịch bệnh này chúng con khó có thể đến với Chúa qua Bí Tích Hòa Giải, nhưng chúng con ý thức mình là người tội lỗi luôn cần đến ơn tha thứ của Chúa. Xin Chúa cũng rộng lòng thương tha tội cho các bệnh nhân đang hấp hối, khi họ thật lòng muốn quay về với Chúa mà không thể nhận lãnh các bí tích sau cùng. Xin Chúa đồng hành, nâng đỡ họ và ban cho họ bình an của Chúa. Amen.

Sr. Maria Kim Yến