Thứ 2 Tuần 18 TN - Chia Sẻ


THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
(Mt 14, 13-21)

CHIA SẺ
Đức Giê-su bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn". (Mt 1
4,16)

Nghe tin Gioan Tẩy giả bị Hêrôđê giết hại, Chúa Giêsu dẫn các môn đệ ra khỏi Caphanaum, vượt qua bên kia hồ Galilê, đến nơi hoang vắng. Nhưng dân chúng đã biết và kéo đến với Người đông đảo. Sau khi giảng dạy và chữa lành bệnh tật cho dân chúng, Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, điều này tiên báo về Bí Tích Thánh Thể mà Ngài thiết lập sau này. 

Chúa chạnh lòng thương đoàn người đông đảo, Ngài không chỉ quan tâm đến đời sống tinh thần mà cả đời sống vật chất của họ nữa. Qua việc chữa lành, giảng dạy và thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều để họ được no đầy, Ngài còn dạy các môn đệ và dân chúng không lãng phí những mẩu bánh thừa, vì của ăn do phép lạ hoặc do làm lụng vất vả mà có, đều là ân huệ Thiên Chúa ban.

Chúa muốn các tông đồ góp phần của các ngài vào công việc của Chúa nên bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn” và “Hãy đem lại đây”. Sự góp phần của chúng ta vào chương trình của Thiên Chúa dù nhỏ bé nhưng là yếu tố cần thiết để ơn thánh của Chúa đến cho nhiều người. Chúng ta góp phần nhỏ bé của mình vào sứ vụ của Chúa ở trần gian này qua những công việc bổn phận hằng ngày và qua đời sống yêu thương phục vụ như Ngài đã nêu gương.

Chúng ta học được nơi Chúa Giêsu tâm tình luôn quy hướng về Chúa Cha trong mọi việc, từ cầu nguyện, chữa bệnh, đến bẻ bánh tạ ơn, Ngài luôn làm theo ý Cha để Danh Cha cả sáng. Cử chỉ Ngài ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, cho chúng ta thấy Ngài sống kết hiệp mật thiết với Cha, như có lần Ngài nói: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,30). Xin Chúa cho chúng ta thi hành thánh ý Chúa và làm mọi việc để vinh danh Ngài trong đời sống của chúng ta.


Như Chúa đã chạnh lòng thương, chúng ta cũng chạnh lòng thương những người đang gặp khó khăn trong đại dịch, chúng ta chứng kiến nhiều hoàn cảnh thật đau lòng. Làm sao chúng ta không chạnh lòng thương được khi thấy từng đoàn người di dân lũ lượt kéo nhau về quê, sau thời gian làm ăn sinh sống ở Sài Gòn. Có người trở về quê nhưng không còn tiền phải xin đi nhờ xe và nhiều tấm lòng rộng mở để giúp đỡ. Chúa cũng muốn chúng ta thể hiện tình yêu thương liên đới qua những việc giúp đỡ những hoàn cảnh khốn khó như thế, để cảm thông và san sẻ những gì mình có thể.

Năm chiếc bánh và hai con cá chỉ là phần đóng góp ít ỏi nhưng Chúa đã làm cho đám đông hơn năm ngàn người ăn không kể đàn bà và trẻ con. Chúa cũng không đòi hỏi chúng ta đóng góp nhiều khả năng, sức lực hay vật chất nhưng Chúa cần lòng nhiệt thành, yêu mến và sẵn sàng làm theo ý Chúa của chúng ta. 

Lạy Chúa, phép lạ hóa bánh ra nhiều là hình ảnh tiên báo Bí Tích Thánh Thể Chúa lập để ở lại với chúng con. Xin cho chúng con siêng năng đến với Chúa để kín múc nguồn hồng ân vô hạn, hầu chia sẻ với những người đang cần đến ơn thánh của Chúa trong thời gian đại dịch này. Amen.
Sr. Maria Kim Yến