Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 31.05.2023


MẾN YÊU HẰNG NGÀY 
Thứ 2, ngày 31-05-2023 (Lc 1,39-56)


Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời." Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

SUY NIỆM
Cuộc gặp gỡ giữa Mẹ Maria và bà Êlizabet trước sự chào đời của Chúa Giê-su có một tầm quan trọng rất lớn. Khi bà Êlizabet chào Mẹ và nhận ra người Con Mẹ đang cưu mang là Con Thiên Chúa, cả bà và thánh Gioan trong lòng đều được đầy tràn Chúa Thánh Thần, với một niềm hân hoan vui sướng trước ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại. Đến cả thánh Gioan Tẩy Giả là một em bé còn trong bụng mẹ cũng nhảy lên vì vui sướng khi được Thánh Thần báo về sự xuất hiện của vị Vua tối cao. Như vậy cuộc gặp gỡ có tầm quan trọng vì đã cho chúng ta thấy được vai trò to lớn của Chúa Thánh Thần trong công trình cứu độ của Thiên Chúa và đối với cuộc đời của mỗi chúng ta. Chúa Thánh Thần là quà tặng từ Thiên Chúa giúp chúng ta nhận biết và đắm chìm trong sự hiện diện cùng với quyền năng của Người. Thiên Chúa muốn lấp đầy tâm hồn chúng ta bằng Thánh Thần của Người. Thiên Chúa hoạt động mạnh mẽ bên trong mỗi người nếu bên trong chúng ta chứa đầy Thánh Thần. Vậy chúng ta có để cho sự hiện diện của Chúa đem lại niềm vui và sức mạnh bằng việc để Chúa Thánh Thần tự do hoạt động nơi chính mình không? 

Mẹ Maria là một người được chúc phúc một cách đặc biệt như lời của bà Êlizabet đã nói "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.” Nhưng chúng ta có thể thấy một điều hoàn toàn nghịch lý cho những ai được Thiên Chúa “chúc phúc”. Mẹ được diễm phúc làm mẹ chính Con Thiên Chúa. Tuy nhiên diễm phúc ấy cũng trở thành lưỡi gươm đâm thâu qua trái tim của Mẹ, khi chứng kiến Chúa Giêsu con của Mẹ chịu chết trên cây Thánh Giá. Thánh Anselm (1033-1109) Tổng Giáo Mục Canterbury, và cũng là một thầy dạy vĩ đại đã nói trong bài giảng lễ của mình rằng: “Không gì có thể tồn tại nếu không có Thiên Chúa và không ai có thể được cứu độ nếu Ngôi Lời không nhập thể vào cung lòng Mẹ Maria.” 

Được Chúa chọn là cả một một đặc ân và trách nhiệm to lớn. Maria vừa được nhận triều thiên của niềm vui, đồng thời cả thập giá của những nỗi đau khổ. Nhưng niềm hạnh phúc trong Mẹ không bị vơi đi do những đau khổ mà Mẹ phải chịu, bởi nó được đong đầy bởi niềm tin, hy vọng và sự tin tưởng vào Chúa, vào lời hứa mà Thiên Chúa sẽ thực hiện nơi Mẹ. Chúa Giê-su đã hứa với các môn đệ rằng: “Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được” (Ga 16,22). Như vậy chúng ta có thể thấy rằng Thiên Chúa trao ban cho chúng ta niềm vui siêu nhiên với niềm hi vọng vào lời hứa của Ngài. Nhờ đó, chúng ta có thể chịu đựng bất kỳ nỗi đau đớn nào và cho dù là sự sống hay cái chết cũng không thể lấy đi được. Chúng ta hãy cảm nghiệm niềm vui từ cuộc sống mà Chúa ban tặng, bằng sự tín thác và con mắt đức tin của mình.

Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến và đổ đầy Thánh Thần trong con, ban cho con niềm vui khi tha thiết tìm kiếm Chúa. Xin gia tăng trong con lòng tin vào lời hứa của Ngài, thêm hy vọng vào niềm vui vĩnh cửu trên Thiên Đàng và thêm yêu mến khi chọn Chúa làm gia nghiệp đời con. Amen. 
---//----//-----
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao