Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 30.05.2023


MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 3, ngày 30-05-2023 (Mc 10, 28-31)


Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!" Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."

SUY NIỆM
Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!" (Mc 10,28)
Nhiều người được mời gọi từ bỏ hoàn toàn mọi sự ở đời này để tìm kiếm và đi theo lời mời của Đức Ki-tô, và bước theo Ngài trên con đường đặc biệt này.
Tuy nhiên, tất cả chúng ta lại được mời gọi từ bỏ “mọi thứ” để theo Đức Ki-tô trên con đường riêng của mỗi người. Bằng việc làm ấy, chúng ta được mời gọi hoàn toàn hiến dâng ý chí và những thú vui đời thường của chúng ta cho Đức Ki-tô để hợp nhất với kế hoạch tuyệt diệu của Ngài. Điều đó có thể xảy ra dưới nhiều hình thức nhưng chung quy lại đều là lời mời gọi từ bỏ.

“Từ bỏ mọi thứ” không có gì khác ngoài sự từ bỏ thói ích kỷ và những thú vui đời thường. Thậm chí, cuộc sống mà Thiên Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta so với những gì chúng ta có thể mơ về hay tưởng tượng thì tốt hơn gấp nhiều lần. Vì vậy, bằng cách nói “không” với ý muốn cũng như không làm việc theo ý riêng của mình, thì hãy thưa “vâng” với những điều thuận với con đường hoàn hảo mà Thiên Chúa đã đặt ra.

Tại sao chúng ta lại không mong muốn chỉ tìm kiếm ý chí của Thiên Chúa là điều duy nhất trong mỗi ngày của cuộc đời chúng ta? Tại sao chúng ta không muốn phục vụ Ngài và kế hoạch hoàn hảo của Ngài dành cho ta? Hãy làm những điều tốt lành cho người khác ngay cả khi chúng ta cảm thấy thực sự mình không muốn làm điều đó. Khi đó, chúng ta tìm thấy được niềm vui trong những việc nhỏ nhặt khi phục vụ và yêu thương tha nhân. Đối với một số người, theo Chúa cũng có nghĩa là từ bỏ những ràng buộc bình thường trong đời sống mình để tìm kiếm ý muốn của Ngài trên hành trình Chúa muốn mình bước đi. Lời mời gọi để dứt khoát khỏi mọi dính bén trong đời này luôn được Chúa thổi lên trong mỗi người, và nó rất đáng giá khi ai đó dám buông bỏ những dính bén ấy và bước theo ý muốn của Thiên Chúa.

Hôm nay, hãy phản tỉnh lại xem bạn đã sẵn sàng với lời thưa “Vâng” trước Đức Ki-tô chưa, dù cho chuyện gì xảy ra hay bất kể Ngài muốn gì nơi bạn. Bạn có sẵn lòng thưa “vâng” ngay cả khi Ngài chưa tỏ lộ cho bạn thấy con đường Ngài muốn bạn bước đi? 

Hãy thưa “vâng” ngay hôm nay với mọi thứ trong tương lai mà bạn nghĩ mình có thể nắm lấy, và Thiên Chúa sẽ ban dư đầy ơn lành cho bạn. 

Lạy Chúa, dù cho Ngài mời gọi con làm gì ở đời này, con sẽ luôn thưa “vâng”. Con muốn quên mình và hoàn toàn phụng sự ý muốn của Ngài. Xin giúp con sống theo lời mời gọi đó với sự rộng lượng và lòng yêu mến chân thành. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Ngài. Amen.
-------
Nhóm Bạn Đường Linh Thao biên dịch