Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 26.05.2023


MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG?
Thứ 6, ngày 26-05-2023 (Ga 21, 15-19) 
Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” Người lại hỏi : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.”

SUY NIỆM

Chúa Giêsu hỏi Phê-rô 3 lần “Anh có yêu mến Thầy không?” Tại sao lại 3 lần? Có lẽ bạn sẽ nghĩ 3 lần ấy là để bù lại 3 lần Phê-rô đã chối Thầy. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, có lẽ Ngài cần ông thể hiện tình yêu ấy đến 3 lần.

Số 3 là một con số thể hiện cấp bậc cao nhất. Chẳng hạn như trong Thánh Lễ, chúng ta tung hô: “Thánh! Thánh! Thánh!” với ý diễn tả rằng Thiên Chúa là Đấng Thánh trên hết mọi sự. Do vậy, bằng cách cho Phê-rô 3 lần cơ hội thể hiện tình yêu của mình, Chúa Giêsu đã cho ông cơ hội để thể hiện tình yêu dành cho Thầy mình cách sâu cùng nhất.

Vì thế, “3 lần” có thể là cách để Phê-rô thể hiện lòng tha thiết nài xin sự tha thứ và cũng có thể là cách để ông thể hiện tình yêu với Thầy của mình theo cung bậc cao và sâu nhất. Và “3 lần” này cũng biểu lộ cho chúng ta một điều, đó là chúng ta cần phải yêu mến Thiên Chúa và cầu xin lòng thương xót của Ngài theo cách “3 lần” như thế.

Khi bạn thưa cùng Chúa rằng bạn yêu Ngài, liệu lời thổ lộ ấy sâu sắc bao nhiêu? Đó chỉ là lời nói sáo rỗng, hay là một lời xuất phát từ con tim trọn lẽ yêu đương? Tình yêu bạn dành cho Ngài có phải là một tình yêu trọn vẹn duy nhất không? Tình yêu ấy có bao gồm việc làm không, hay chỉ là lời nói đầu môi?
Chúng ta nên lắng nghe “câu hỏi 3 lần” này của Chúa Giêsu. Chúng ta nên ý thức rằng Ngài không hề thoả mãn với câu trả lời đơn giản “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa” của chúng ta đâu, nhưng Ngài muốn nghe đi nghe lại lời ấy. Ngài muốn chúng ta làm thế vì Ngài biết chúng ta cần phải thể hiện tình yêu theo một cách sâu sắc nhất, rằng, Ngài là duy nhất và trên hết mọi sự. Và “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy” hẳn nên là câu trả lời sau cùng (lần thứ 3) của chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa. Chúa cũng biết con yêu đuối mỏng giòn thế nào. Xin giúp con lắng nghe tiếng Ngài mời gọi con thể hiện tình yêu và khao khát lòng thương xót Chúa của con. Ước gì con có thể dâng lên Chúa tình yêu và khát khao ấy bằng con tim trọn vẹn duy nhất của mình. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, con tín thác vào Ngài.
------------------------------------------
Nhóm Bạn Đường Linh Thao biên dịch