5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XIV TN


07/07/22 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 14 TN
Mt 10,6-15
SỐNG VÀ LÀM NHƯ CHÚA DẠY


 
“Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10,8)
 
Suy niệm: Khi sai mười hai tông đồ ra đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su đã căn dặn rất kỹ. Ngài nói các ông “đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo” để các ông không cậy dựa vào tiền của, không tìm kiếm lợi lộc để chuyên tâm cho sứ mạng loan báo Tin Mừng. Ngài sai các ông đi như “con chiên đi vào giữa bầy sói” (Mt 10,16) nhưng đồng thời cũng trang bị cho các ông quyền năng siêu nhiên là chữa bệnh và trừ quỷ. Ngài còn dạy các ông cách ứng xử khi vào các thành thị, làng mạc, khi đến với từng gia đình, từng người. Ngài lưu ý các ông nhớ rằng những quyền năng ấy không phải tự các ông có thể làm được mà đó là do Thiên Chúa. Vì thế, các ông hãy sống và hoạt động cách quảng đại, vô vị lợi, và tin tưởng phó thác nơi Chúa.
 
Mời Bạn: Qua bí tích Rửa tội, bạn cũng được sai đi không phải để vinh danh bản thân hay thu quén tư lợi mà là để đem Tin Mừng Chúa Ki-tô đến cho những người mình được sai đến. Vì thế món quà đầu tiên mà bạn có thể trao tặng đó là “bình an của Chúa đến trong nhà này”, và rồi món quà cao quý nhất dành cho họ là “hôm nay ơn cứu độ đã đến trong nhà này” (x. Lc 19,9).
 
Sống Lời Chúa: Làm một việc phục vụ trong cộng đoàn hoặc một việc bác ái cách kín đáo tế nhị.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Lời Chúa mời gọi con sống và làm như Chúa, nhưng đôi khi con lại không bắt chước Chúa, xin cho con tập mang Lời Chúa ra thực hành mỗi ngày, để tâm hồn và con người của con xứng đáng là mô đệ đích thực của Chúa. Amen.