5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật XXI TN C


21/08/22 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – C
Lc 13,22-30
ĐỪNG TƯỞNG BỞ!“Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào…. Có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.” (Lc 13,24.30)

Suy niệm: Chúa Giê-su không trả lời câu hỏi nhiều hay ít người được vào Nước Trời.  Ngài chỉ bảo rằng hãy chiến đấu và đi qua cửa hẹp mà vào Nước Trời ấy. Chiến đấu bằng sức mạnh của ý chí, lẽ phải và của ân sủng Chúa trợ giúp. Qua cửa hẹp là biết tuyệt đối từ bỏ, kể cả sự sống của mình, hy sinh bất cứ điều gì cản trở đường trọn lành. Đây thực là thách đố không nhỏ cho người Ki-tô hữu, vì phải sống giữa thế gian mà không vấn vương mùi tục lụy, nói chi đến sử dụng các phương tiện trần thế để thỏa mãn những đam mê bất chính, như tôn thờ vật chất, trọng chủ nghĩa cá nhân thái quá, bỏ ngoài tai chân lý nơi lương tâm và Tin Mừng Chúa dạy…

Mời Bạn: Đừng tưởng bở vì cho rằng Ki-tô hữu là người thuộc về Chúa Ki-tô, được Ngài ưu ái hơn người. Sự ưu ái có đến thì cũng nhờ Ki-tô hữu biết sống chết cho Chúa Ki-tô, một Đức Ki-tô bị đóng đinh, tự hủy mình ra không. Là môn đệ của Ngài, bạn được mời gọi sống như Ngài, chọn con đường hẹp của hy sinh thập giá, theo cửa hẹp của từ bỏ chính mình. Cuộc đời người môn đệ Ngài luôn đi liền với cuộc chiến đấu một mất một còn với chính cái tôi của mình.

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín rằng kiêu ngạo đứng đầu trong bảy mối tội, nhưng hậu quả của kiêu ngạo là chốn sâu thẳm của hỏa ngục. Do đó, tôi nỗ lực sống khiêm tốn, từ bỏ cái tôi mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa mời gọi con vào hưởng hạnh phúc Nước Trời. Xin giúp con nỗ lực chiếm hữu Nước Trời ấy bằng sự khiêm hạ và vâng phục thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen.