Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Hai Thánh Phêrô - Phaolô Tông Đồ


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ HAI THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu đã xây dựng Hội Thánh trên nền tảng các tông đồ. Thánh Phêrô được chọn làm đầu Hội Thánh và Thánh Phaolô làm tông đồ các dân ngoại. Trong ngày lễ trọng mừng kính các ngài, chúng ta hãy chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin.
 
1. "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô được bình an và đầy ơn khôn ngoan,/ để ngài luôn kiên vững bảo vệ ngôi nhà Hội Thánh bừng sáng đức tin tông truyền; và cho các dân tộc được sớm đoàn tụ trong một đoàn chiên duy nhất.
 
2. "Simon Phêrô thưa rằng: ‘Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống’". Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho hàng giáo sĩ trong Hội Thánh/ luôn hiệp nhất với Đấng kế vị thánh Phêrô, nhiệt tâm loan báo Tin Mừng cứu độ và hết tình phục vụ dân thánh Chúa.
 
3. "Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được". Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho quý Cha và những người mừng lễ bổn mạng hôm nay/ được đầy tràn sức mạnh của Thánh Thần, trung thành làm chứng cho Đức Kitô/và yêu mến Hội Thánh, theo gương hai Thánh Tông đồ.
 
4. "Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở". Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ nhiệt thành sống giáo lý đức tin đã lãnh nhận từ Hội Thánh/ và tích cực cộng tác với các vị chủ chăn để góp phần xây dựng Nước Chúa giữa trần gian.
 
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 
Con Chúa đã chọn thánh Phêrô và Phaolô làm Tông Đồ để công bố Tin Mừng Phục Sinh và xây dựng Hội Thánh. Nhờ lời các ngài nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con được trung thành với đức tin của Hội Thánh, vượt qua sóng gió trần gian mà tiến bước về Quê Trời bình an. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Nt. Modesta MRP