Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXVII TN - Năm C


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN - NĂM C
 
Chủ tế:  Anh chị em thân mến,
Chỉ có đức tin bằng hạt cải, chúng ta cũng có thể làm nhiều việc phi thường, và hết lòng phụng sự Chúa như đầy tớ trung thành. Cùng với các Thánh Tông Đồ, chúng ta tin tưởng dâng lời nguyện xin.
 
1. "Các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: ‘Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con’"Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cac Mục Tử và toàn thể dân thánh Chúa/ luôn thành khẩn xin Chúa ban thêm đức tin; khao khát làm cho đức tin được lớn lên/ và sắt son trung thành với niềm tin đó trong mọi hoàn cảnh đau buồn, gian nan.
 
2. "Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển’, nó liền vâng lời các con’". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em đang phải sống cô lập trong xã hội, những ai đang gặp khó khăn thử thách/ có một đức tin vững mạnh và kiên trì; tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa toàn năng.
 
3. "Hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống".Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người trẻ Công Giáo nỗ lực trau dồi đức tin, nhân cách và kiến thức Giáo lý, Thánh Kinh,/để được kiên vững trong đức tin và thể hiện niềm tin cho thế giới hôm nay.
 
4. "Các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm’". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn/ hết lòng tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Chúa; và khiêm tốn chu toàn bổn phận Chúa trao như đầy tớ trung thành. 
 
Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Nhờ hồng ân đức tin Chúa ban, chúng con quyết chí dấn thân theo Chúa, dám xả thân vì Chúa và vì anh em. Xin Chúa thương ban những ơn cần thiết để chúng con xứng đáng làm con cái Chúa và được trung kiên bước theo Con Chúa đến cùng. 
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Nt Modesta, MRP