Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật V PS - Năm C


                       
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH-NĂM C

Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy thương yêu nhau như Chúa đã yêu, để xứng đáng làm môn đệ Người. Chúa yêu đến tận cùng và yêu đến nỗi sẵn sàng hiến thân chịu chết để đền tội thay cho loài người. Lắng nghe lời Chúa dạy, chúng ta tin tưởng dâng lời cầu xin.

1. "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người." Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các vị Chủ chăn biết noi gương Đức Kitô, luôn làm hiển danh Thiên Chúa Cha bằng chính cuộc sống thánh thiện, và hết mình yêu thương phục vụ đoàn chiên.

2. "Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau." Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi tín hữu trong Hội Thánh quan tâm thực hiện di chúc của Chúa, biết xây dựng một thế giới yêu thương và bình an, không hận thù chia rẽ và tranh chấp; dấn thân phục vụ mọi người như Chúa đã yêu thương.

3. "Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau." Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn trợ giúp các gia đình đang bị khủng hoảng trong đức tin và đời sống luân lý, đang có mối bất hòa; biết yêu nhau bằng chính tình yêu hy sinh quên mình, hết lòng tha thứ cho nhau như lời Chúa dạy, để xây dựng gia đình thành mái ấm bình an.

4. "Mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau." Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta biết sống theo ánh sáng của Tin Mừng, thật lòng yêu thương và đối xử đại lượng với nhau hơn, để xứng đáng làm môn đệ đích thực của Chúa Kitô.

Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, 
Cảm tạ Chúa đã làm cho Đức Giêsu Kitô, Con Chúa được vinh hiển.  Xin thương ban tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, giúp chúng con thực hành lời di chúc: yêu thương nhau như Chúa đã yêu, để chúng con trở nên chứng tá cho tình yêu Chúa giữa thế giới hôm nay. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Nt Modesta MRP