Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 32 TN - năm B


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN - B
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa cần một tấm lòng chân thật, một trái tim quảng đại/ dám cho đi tất cả những gì mình có như bà góa nghèo trong Tin Mừng. Chúng ta tin tưởng dâng lên Chúa lời nguyện xin.
 
1. "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường." Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Vị Chủ chăn trong Hội Thánh/ khiêm tốn phục vụ và chăm lo củng cố đức tin cho đoàn chiên. Nhờ đức tin và lòng kính mến Chúa, họ sẵn sàng đóng góp tinh thần vật chất/ và quảng đại hy sinh chính bản thân mình trong việc chung.
 
2. "Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền." Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người chịu trách nhiệm về công ích/ luôn quan tâm đến đời sống quần chúng,/ thấu hiểu và đáp ứng một cách tốt nhất những quyền lợi của người dân/ trong tinh thần tôn trọng và yêu thương.
 
3. "Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết." Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người trẻ trong Hội Thánh/ ý thức mình được dựng nên cho Đức Kitô; để sống trọn vẹn là chính mình trong sự hiệp thông và hiến thân cho người khác/ với một tấm lòng khiêm tốn, chân thành.
 
4. "Còn bà góa này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống." Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta/ luôn sống trung thực với Chúa, với chính mình và với mọi người;/ vui vẻ hiến dâng cho Chúa tất cả những gì mình có/ như bà góa nghèo trong Tin Mừng. 
 
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, 
Chúa hằng quan tâm ưu ái nhìn đến những tâm hồn nghèo khó bé mọn và chúc phúc cho họ thừa hưởng Nước Trời. Xin giúp chúng con biết sống thành thật và quảng đại với Chúa; mạnh mẽ thể hiện đức tin, và hân hoan thực thi đức ái yêu thương với tấm lòng chân thành,/ để góp phần xây dựng Nước Chúa giữa trần gian. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Nt. Modesta MRP