Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 17 TN - năm B


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN-B
NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu Kitô đủ quyền năng để thực hiện phép lạ, nhưng Ngài cũng cần năm chiếc bánh và hai con cá từ một em bé. Tin tưởng vào Chúa là Mục Tử ân cần chăm sóc dưỡng nuôi đoàn chiên, chúng ta hãy dâng lời cầu xin.
 
1. "Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người". Chúng ta hiệp lời cầu xin cho nỗ lực của mọi thành phần dân Chúa trong công cuộc rao giảng Tin Mừng được hữu hiệu; dẫn đưa nhiều người đến với Chúa Kitô, Đấng là nguồn sự sống đích thực và trường tồn.
 
2. "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá". Nhân Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao tuổi lần thứ nhất, chúng ta hiệp lời cầu xin cho các ngài được vững tin nơi Chúa là gia nghiệp, được con cháu quan tâm chăm sóc; và xin cho các ngài quảng đại góp phần nhỏ bé của mình/ để tỏa bóng mát yêu thương cho gia đình.
 
3. "Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn". Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều người dấn thân làm việc bác ái từ thiện. Và xin cho họ ý thức mình đang được cộng tác với Chúa phân phát lương thực,/ mang đến sự trợ giúp thích đáng cho những người gặp khó khăn, cơ cực/ giữa thời gian dịch bệnh này.
 
4. "Người bảo các môn đệ: ‘Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi’". Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta đừng lãng phí ân huệ Chúa ban;/ luôn biết sẵn sàng cộng tác với Chúa và giúp đỡ tha nhân, nhằm làm vinh danh Thiên Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho con người.
 
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, giàu lòng xót thương,
Được cộng tác vào chương trình của Chúa, đó là một hông ân lớn lao cho con người. Chúng con tin tưởng nài xin Chúa ban cho chúng con có một tâm hồn nhạy cảm trước khổ đau của anh chị em đồng loại/, để biết sẵn sàng cộng tác với Chúa phân phát bánh tình thương. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Nt. Modesta MRP