Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 15 TN - năm B


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN - B
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu sai Nhóm Mười Hai lên đường loan báo Nước Thiên Chúa. Ngài sai đi từng hai môn đệ để các ông tương trợ lẫn nhau và để lời chứng có giá trị. Chúng ta hân hoan tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin.
 
1. "Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi". Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho hàng Giáo phẩm của Hội Thánh, được hiệp nhất với nhau/và luôn trung thành với sứ mạng thực hiện kế hoạch yêu thương của Chúa/ bằng chính đời sống thánh thiện, yêu thương phục vụ mọi người.
 
2. "Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy". Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các Linh mục, tu sĩ và tông đồ giáo dân/ khi làm việc truyền giáo, có được tinh thần thanh thoát khó nghèo,/ chỉ Nước Thiên Chúa và ơn cứu rỗi cho con người LÀ TẤT CẢ. 
 
3. "Người lại bảo: ‘Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi’". Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu ý thức/ lãnh nhận Bí tích Rửa Tội là để được sai đi/ và cần phải cầu xin ơn Chúa, đó là điều kiện tối cần thiết trong khi chu toàn sứ vụ tông đồ.
 
4. "Các ông ra đi rao giảng sự thống hối". Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta/ luôn hân hoan ra đi làm chứng cho Tin Mừng Hòa Bình của Chúa/ trong tinh thần hoàn toàn thanh thoát đối với của cải;/ và chỉ cậy dựa vào quyền năng của Thiên Chúa mà thôi.
 
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 
Cảm tạ Chúa đã tuyển chọn chúng con đi làm nhân chứng tình yêu của Chúa giữa lòng nhân thế. Xin Chúa gửi nhiều thợ gặt lành nghề và nhiệt tâm đến với cánh đồng truyền giáo bao la này, hầu làm cho nhiều người được ơn cứu độ.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Nt. Modesta MRP