Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 14 TN - năm B


      LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN - B
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Dân thành Nazarét đã không vượt qua được thành kiến nhân loại để tin nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Độ; nhưng Thiên Chúa vẫn luôn chứng tỏ sự hiện diện và quan tâm của Ngài đối với con người. Đặt trọn niềm tin vào Đức Giêsu Kitô là Chúa, chúng ta hiệp lời cầu xin.
 
1. "Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Vị Chủ chăn trong Hội Thánh/ luôn gắn bó với Chúa là nguồn sức mạnh và niềm ủi an của cuộc đời tông đồ, để dù gặp những chống đối, các ngài vẫn can đảm loan truyền lời chân lý đến cho mọi người.
 
2. "Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy?". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi tín hữu/ được vững tin nơi Chúa là chốn lương tựa vững chắc,/ để khi họ bị hiểu lầm, thua thiệt, chống đối vì mang danh Kitô hữu, họ vẫn luôn trung thành sống đức tin đã lãnh nhận.
 
3. ".… ‘Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?’ Và họ vấp phạm vì Người". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người chưa nhận ra một Đấng quyền năng tối cao là Thiên Chúa;/ xin ban ơn đức tin, soi lòng mở trí cho họ vượt qua những thành kiến nghi ngại, dửng dưng/ để họ khiêm tốn tin nhận Chúa đang ngự giữa loài người.
 
4. "Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta luôn biết nghĩ tốt - sống tốt với tất cả mọi người, / biết xoá bỏ những thành kiến tiêu cực/ để cùng nhau xây dựng cộng đoàn ngày càng trưởng thành hơn.
 
Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, 
Chúa thật cao cả và xứng muôn lời ca tụng. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban tặng lửa Thánh Thần/ giúp tâm trí chúng con được ánh sáng Chúa chiếu soi, trái tim chúng con được tình yêu Chúa lấp đầy/ để chúng con vững tin vào Chúa và sống bác ái yêu thương mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Nt. Modesta MRP