Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật II PS


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A-B-C
TÔN VINH  LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Hôm nay kết thúc Tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh, Giáo Hội tôn kính đặc biệt lòng Thương Xót của Thiên Chúa/ được tỏ hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu, Con yêu dấu; đã tuôn đổ hết  Máu và Nước từ Trái Tim bị đâm thâu. Chúng ta hân hoan tạ ơn Chúa và tin tưởng dâng lời nguyện xin. 
 
1. "Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: ‘Bình an cho các con’." Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các Đức Giám mục, Linh mục/ được đầy tràn sức mạnh ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để các ngài trở nên dấu chỉ lòng thương xót của Chúa; tiếp tục tuôn tràn ơn sủng, bình an và hy vọng cho mọi người.
 
2. “Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương khơi lại niềm tin cho mọi thành phần dân Chúa; cho họ biết luôn chiếu giãi niềm vui và hy vọng vào Đức Giêsu Phục Sinh/ để được Người xót thương chữa lành và ban bình an.
 
3. "Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin." Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các thành viên Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót/ cảm nghiệm sâu xa lòng thương xót vô biên của Chúa; và trở thành hiện thân của Lòng Chúa thương xót qua lối sống hiệp nhất, yêu thương,/ thứ tha và cầu nguyện…để nài xin tình thương cứu độ của Chúa quyền năng cho nhân loại hôm nay.
 
4. “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin." Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn luôn vững tin vào sự hiện diện sống động của Chúa Phục Sinh;/ sống tình bạn mật thiết với Chúa và tin tưởng bước theo Ngài; để sẵn sàng thắp lên ngọn lửa xót thương bao dung/ giữa đêm tối nghịch cảnh của đời sống hàng ngày.
 
Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót từ bi, 
Xin cho chúng con được ngụp lặn trong đại dương của Lòng Thương Xót của Chúa, được tắm gội trong Máu và Nước đã tuôn ra từ Thánh Tâm Chúa Giêsu-Con yêu dấu. Và xin ban ơn giúp chúng con mỗi ngày biết mở lòng đón nhận lòng nhân hậu bao dung của Chúa; làm cho mầu nhiệm Phục Sinh đang cử hành/ sinh hoa trái dồi dào. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Nt Modesta MRP