Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa Nhật 2 Mùa Vọng - Năm A


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG - A
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa đã sai Thánh Gioan Tẩy Giả đến thắp sáng niềm vui cứu độ cho đoàn dân đang ngóng chờ Đấng Thiên Sai. Để dọn đường đón tiếp Người ngự đến, Thánh nhân khuyên mọi người hoán cải, thay đổi đời sống sao cho xứng hợp. Chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin.
 
1. "Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: ‘Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến’"Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Vị Chủ chăn trong Hội Thánh/ nhiệt thành thi hành sứ mạng ngôn sứ theo gương thánh Gioan Tẩy Giả, khiêm tốn rao giảng Tin Mừng Nước Trời; giúp đoàn chiên sống tinh thần Mùa Vọng: sẵn sàng lấp đi những hố sâu ngăn cách, để Chúa ngự đến trong tâm hồn.
 
2. "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng". Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Dân Chúa/ sẵn sàng tiếp nhận lời mời gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả, biết san bằng những núi đồi kiêu căng cao ngạo lấp đầy những hố sâu chia rẽ hận thù và sửa cho ngay những lối đường quanh co dối gian; thay đổi những gì làm cản trở cho việc tiếp đón Chúa đến cứu độ trần gian.
 
3. "Bấy giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa". Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai sống đạo khô khan, được ơn can đảm quyết tâm đứng lên/ bắt đầu cuộc đời mới trong tình thương của Chúa là Cha nhân lành.
 
4. "Ðấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người"Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta khiêm tốn vào sa mạc lòng mình, để sống tinh thần Mùa Vọng: luôn tỉnh thức cầu nguyện và sẵn sàng như Thánh Gioan kêu mời.
 
Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân lành,
Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con thời gian ân sủng của Mùa Vọng này, thúc bách chúng con gia tăng việc lành phúc đức, luyện tập đức khiêm nhường của thánh Gioan Tiền Hô, để xứng đáng đón mừng Ngôi Hai Con Chúa giáng trần. Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Nt Modesta, MRP