Ngày 24-09 Thánh PacificusThánh Pacificus San Severino
(1653-1721)

Pacifico sinh ngày 01 tháng 3 năm 1653 trong một gia đình đặc biệt ở San Severino trong vùng Ancona thuộc miền trung nước Ý. Cha mẹ là ông Antonio M Divini và bà Mariangela Bruni đã qua đời khi thánh nhân lên 3 tuổi và người chú đã nuôi dưởng cho đến khi khôn lớn. Gia nhập dòng Phanxicô tháng 12 năm 1670 và ngài được thụ phong linh mục năm 1678. Ngài dạy triết học trong hai năm và sau đó bắt đầu sứ vụ rao giảng một cách thành công.

Pacifico là một người khổ hạnh. Ngài ăn chay trường, sống bằng bánh mì và nước lã. “Áo nhặm” của ngài được làm bằng sắt. Sự khó nghèo và vâng phục là hai đức tính mà các anh em tu sĩ nhớ đến ngài nhiều nhất.

Vào năm 35 tuổi, Pacifico bị bệnh nặng khiến ngài bị điếc, bị mù và bị què. Ngài hiến dâng sự đau khổ này trong 29 năm cuối đời để cầu nguyện cho người tội lỗi trở lại, và ngài đã chữa lành nhiều bệnh nhân đến với ngài. Pacifico cũng là bề trên tu viện San Severino. 

Ngài qua đời ngày 24 tháng 9 năm 1721 tại San Severino. Đức Giáo Hoàng Pius VI đã tôn phong Chân Phước cho ngài ngày 4 tháng 8 năm 1786 và Đức Giáo Hoàng Gregory IX đã nâng ngài lên hàng hiển thánh ngày 26 tháng 5 năm 1839

Lời Bàn

Thánh Pacifico sống sát với những lời của Thánh Phanxicô. Lời ngài rao giảng và cuộc sống có liên hệ với sự hy sinh hãm mình đền tội.

Thánh Phanxicô khuyến khích các tu sĩ rao giảng Lời Chúa mà không phô trương ầm ĩ hoặc vì tư lợi. Và vì thế, lời của họ mới thực sự là lời của Chúa và hướng đến phúc lợi của người nghe. Ðời sống của Thánh Pacifico đã thể hiện lời ngài rao giảng, và người nghe nhận ra sức mạnh trong lời của ngài.

Nguồn: dongten.net