Ngày 24-02: Thánh Montanus và các bạn tử đạo(259)Các đấng tử đạo tiên khởi tin tưởng không những chỉ làm chứng tá cho đức tin của mình mà còn làm chứng tá cho đức tin của Giáo Hội nữa. Lòng tin này giúp cho các đấng can đảm trước sự chết. Câu chuyện về thánh Montanus và đồng bạn nói lên lòng tin đó. Các đấng luôn chứng tỏ lòng tin của các ngài bằng những giấc mơ, những thị kiến và giúp đở khích lệ lẫn nhau để đi dến cùng đích. Thánh Montanus là Phó Tế, môn đồ của Thánh Cyprian thành Carthage, Phi Châu. Montanus đã cùng bảy Kitô hữu khác bị bách hại vì đạo dưới thời kỳ bắt đạo của Hoàng đế Valerian. Bị giam giữ nhiều tháng trong nhà tù thiếu thốn nước uống, thức ăn, các tù nhân đã cầu nguyện chung và nâng đở lẫn nhau. “Chúng tôi có chung một ý chí, một tinh thần, gắn bó với nhau trong lời cầu nguyện… Đó là sợi dây nối kết các tâm hồn với nhau trong tình con cùng một Cha. Là cùng thừa hưởng nước Trời, cùng là anh em nên chúng tôi đã yêu mến nhau trong tình ruột thịt.” Một hôm trong các đấng có thầy cả Victor kể lại cho anh em thị kiến, “có một hài nhi sáng láng đi vào nhà tù, hài nhi đó hứa sẽ ban mủ triều thiên cho ngài, thì Victor hỏi đến số phận của các bạn mình thì hài nhi đó chỉ chiếc thang Jacob bắc lên tận thấu trời…” Victor đã kể lại cho các bạn, tất cả đều vui mừng mà chịu đau khổ. Ngày hôm sau những tên đao phủ vào nhà tù đem tất cả các tù nhân đi xử trảm thì thánh Cyprian, Giám mục tử đạo của thành Carthage đã hiện đến với Victor, ngài liền hỏi, chết có đau đớn lắm không, thánh Cyprian trả lời: “ Thân xác không cảm thấy đau đớn khi linh hồn đã phú thác vào trong tay Chúa.” Khi thánh Montanus và đồng bạn bị điệu đến pháp trường thì đám đông buồn bã đã đi theo, trong đó có các thầy cả, các Kitô hữu và mẹ của ngài. Tất cả đều cầu nguyện cho hòa bình và thống nhất trong Giáo Hội. Đến pháp trường, thánh Montanus và đồng bạn đã không ngớt ca ngợi Thiên Chúa, an bình cúi đầu dưới những nhát gươm của những tên đao phủ năm 259.

Nguồn: dongten.net