Ngày 20-03 Thánh Giuseppe Bilczewski (1860-1923)Đức Cha Giuseppe Bilczewski sinh ngày 26/04/1860 tại Wilamowice, Áo quốc (trước kia thuộc Áo quốc nhưng hiện nay là Ukraine), là người anh cả trong một gia đình bình dân có 9 người con.

Ngài gia nhập chủng viện ở Krakow, và sau đó được thụ phong linh mục vào ngày 6/07/1884. Ngài tốt nghiệp tiến sĩ thần học tại trường Đại Học University of Vienne vào năm 1886. Sau đó ngài tiếp tục nghiên cứu về Thần Học Tín Lý tại Roma và Paris. Năm 1891, ngài làm giáo sư thần học tại Đại Học University of Lviv.

Ngày 17/12/1900 ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Giáo Phận Leopoli, Giáo Hội Công Giáo Ukraine thuộc lễ nghi latinh. Ngài luôn tranh đấu, bảo vệ cho tất cả mọi người trong thời gian ngài làm Tổng Giám Mục, không phân biệt chủng tộc và tôn giáo.

Ngài đã can đảm đòi hỏi chính quyền dân sự phải có một sự đối xử công bằng cho tất cả những người dân Balan, Ukrain và Do Thái, trong suốt cuộc thế chiến thứ I (1914-1918), trong thời chiến tranh giữa Balan và Ukrain (1918-1919), trong thời gian bị chiếm đóng bởi quân Bolshevik (1919-1920), và trong suốt thời Giáo Hội Công Giáo bị bách hại dưới chế độ Cộng Sản.

Ngài qua đời ngày 20/03/1923, được ĐTC Gioan Phaolô II phong Chân Phước ngày 26/06/2001 và Đức Thánh Cha Benedict XVI tôn phong hiển thánh ngày 23/10/2005 tại Rome.