Ai Tín Ông Cố Antôn Y BĂN NIÊ Thân phụ Sr M. Isave Thảo Trang Niê


AI TÍN

Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
Xin kính báo:

ÔNG CỐ ANTÔN Y BĂN NIÊ
Sinh năm 1964
Tại Buôn Cư Păm, Krông Bông, Đăk Lăk


Là thân phụ Chị Maria Isave Thảo Trang Niê
hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn NVHB – Thiên Ân

Đã an nghỉ trong Chúa
 lúc 18g30 Chúa Nhật, ngày 05 tháng 6 năm 2022
Tại tư gia thuộc giáo xứ Buôn Hằng
Hưởng dương 58 tuổi  


Thánh lễ an táng sẽ được cử hành
Vào lúc 09g00 Thứ Tư, ngày 08.06.2022
Tại tư gia:  Số 42 Buôn Cưênun B, Dang Kang, Krông Bông

Kính xin hiệp thông cầu nguyện cho Linh hồn Ông Cố ANTÔN
sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

                                          Văn phòng Hội Dòng Kính báo

Đt Chị Thảo Trang: 0397842482;  0793612162