Mẹ La Vang, Nữ Vương Ban Sự Bình An – Bài Hát Chủ Đề Đại Hội Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang 32

Mẹ La Vang, Nữ Vương Ban Sự Bình An
Sáng tác : Hữu Ân
Trình bày : Angelo Band

 
Lời bài hát : 
1/ Mẹ ơi, trần gian hôm nay vẫn đắm chìm trong cảnh lầm than, hận thù ghen ghét, ôn dịch nghèo đói gian tham. Chúng con cậy trông nơi Mẹ yêu, khấn xin cùng Chúa xin đẩy lui biết bao khổ đau.

Điệp khúc : 
Lạy Mẹ La Vang chúng con hát khen Danh Mẹ.
Mẹ là Nữ Vương ban sự bình an cho những ai chạy đến kêu xin.
Xin dâng lên Mẹ đoàn chúng con sống nơi gian trần.
Nguyện Mẹ thương đỡ nâng cho đoàn con vui sống bình an.

2/ Mẹ ơi, người trẻ hôm nay vẫn đắm chìm trong chốn lợi danh, bỏ bàng ngay chính, mê tìm lạc thú mau qua. Chúng con cậy trông nơi Mẹ yêu, khấn xin cùng Chúa cho người trẻ vững một niềm tin.

3/ Mẹ ơi đoàn con hôm nay khấn xin Mẹ nhân ái từ bi, hộ phù che chở Giáo Phận của chúng con đây. Chúng con cậy trông nơi Mẹ yêu, khấn xin cùng Chúa cho đoàn con sống vui bình an.
_________________________________________________________________
Nguồn :  http://www.tonggiaophanhue.net/tin-tu...