Thơ: Xuân Yêu Thương - Suối Ngàn
Đầu xuân gặp gỡ bao người
Bất ngờ diện kiến nụ cười yêu thương
Tay còn vững lái muôn phương
Thăm người đau yếu dặm trường cách xa.

Lòng hiền mục từ bao la
Mang mùi chiên, bóng hình Cha trên trời
Đi khắp miền, đến muôn nơi
Thương người cô thế, thương người hèn đơn.

Khi trời nắng, lúc đường trơn
Mang tình thương đến cùng ơn Cha hiền
Mong cho thương tích mau liền
Mong người đau yếu khắp miền vượt qua.

Tình yêu Chúa chính món quà
Ngày xuân rạng rỡ muôn hoa trên ngàn
Chẳng vì nghĩa thiết tình thân
Hòa trong đức ái hồng ân Chúa trời.

Nhân Cơ xa lắm người ơi
Về thăm Kim Phát một trời yêu thương
Tóc thời điểm trắng hơi sương
Tin Mừng còn mãi trên đường truyền rao.

Thi hành sứ vụ Người trao
Mỗi ngày mỗi nén càng cao càng đầy
Vâng ý Cha, quyết theo Thầy
Xin dâng trót cả đôi tay mọn hèn.

 
09/02/2022
Suối Ngàn