Thơ: Xin Thầy Ở Lại Với Con - Đaminh Thiên Sa 
XIN THẦY Ở CÙNG CON

Xin Thầy ở cùng con mọi ngày
Để cùng con thắp lên ngọn lửa
Ánh tình yêu bừng soi rạng rỡ
Tâm hồn con đượm nắng ban mai.

Xin Thầy ở cùng con hôm nay
Trong những lúc đời con chao đảo
Nâng đỡ con trong mùa giông bão
Ban cho con giây phút bình yên.

Đời con đây nhiều lúc yếu hèn
Xin Thầy ở cùng con luôn mãi
Bước chân niềm tin có khi dừng lại
Con xin Thầy đến dắt con đi…

Những con đường mang tên Tình yêu
Luôn có những chông gai, gian khó
Khi bước đi trên đường đau khổ
Con nhận ra Thầy vẫn đồng hành.

“Và đây Thầy ở cùng các con…”
Hãy bước đi về miền gian khổ
Đến những nơi chờ con ở đó
Để ngân lên câu hát niềm tin

Mọi sự con làm, có Thầy ở bên
Xin cho con hằng luôn ghi nhớ
Để khỏi ngập ngừng, để đừng lo sợ
Niềm tin ơi xin hãy vững bền.

Đa Minh Thiên Sa