Thơ: Xin Mẹ Chuyển Cầu - Suối Ngàn


XIN MẸ CHUYỂN CẦU


Maria, Mẹ Chúa Trời
Hằng thương cứu giúp, nghe lời kêu xin,
Con luôn vững một niềm tin
Nhớ xưa Chúa đã đoái nhìn Si-on.

Giữa dòng một chiếc thuyền con 
Thân hèn yếu đuối mỏng giòn Mẹ ơi!
Mẹ như sao sáng giữa trời
Xin luôn soi lối biển đời mênh mông.

Mẹ là gương sáng cậy trông
Kể từ khi ánh hừng đông rạng ngời
Mẫu gương tín thác vâng lời
Chu toàn Thánh ý Chúa Trời thương ban.

Mẹ là nơi chốn bình an
Con xin nhờ Đấng trung gian chuyển cầu
Ơn thiêng mưa xuống nhiệm mầu
Xin luôn an ủi nỗi sầu Mẹ ơi!

19/06/2021
Suối Ngàn