Thơ: Tình Ngài Bao La - Tác giả: Suối NgànBao người đau khổ quanh con
Đang cần con lời cầu nguyện
Con tin tình Chúa sắt son
Tình yêu cao vời huyền nhiệm.

Tình Cha bao la tựa biển
Ngất cao như núi giữa trời
Như mưa, mưa xuống đất liên
Hỷ hoan địa cầu đổi mới.

Muôn người cậy trông mong đợi
Vượt qua thung lũng mịt mù
Con tin vào Chúa - Chúa ơi!
Đổ muôn muôn áng sương trời.

Suối Ngàn (27/6/2023)