Thơ: Tín Thác Nơi Cha - Tác giả: Suối NgànCon luôn phó thác nơi Cha
Trái tim Ngài quá bao la hải hà
Từ khi sương sớm nắng tà
Đỡ nâng dìu dắt con qua thác ghềnh

Qua ngàn sóng gió lênh đênh
Hố sâu vực thẳm chênh vênh tháng ngày
Khi Ngài nâng đỡ trên tay
Chính là những lúc con đầy hiểm nguy.

Cậy nhờ nơi Chúa quyền uy
Giúp con khi sức tàn suy rã rời
Trong thanh vắng, Chúa nhậm lời
Giúp con vượt sóng biển khơi hãi hùng.

Tình Ngài ôi quá bao dung
Đã thương con lúc khốn cùng bủa vây
An vui sầu khổ đọa đày
Một lòng tín thác đêm ngày nơi Cha.

Suối Ngàn (24/06/2022)