Thơ: Thánh Giuse - Suối Ngàn 
Người thuộc dòng dõi Đế Vương
Sống đời hèn mọn khiêm nhường đơn sơ
Hết lòng nuôi dưỡng trẻ thơ
Từ khi nắng sớm sương mờ cần lao.

Ưu tư lo lắng biết bao
Chăm lo gìn giữ thế nào bình an
Cảnh túng nghèo, lúc khó khăn
Miền Na-gia-rét thanh bần mưu sinh.

Cũng đầy gian khó nhục vinh
Cũng đầy những tiếng cười khinh thói đời
Cũng bôn ba của kiếp người
Lấy lòng kiên nhẫn nụ cười sẻ chia.

Hết tình yêu mến sớm khuya
Vượt muôn sóng gió ngoài kia đợi chờ
Bao la ơn Chúa vô bờ
Một niềm tín thác nương nhờ cậy trông.

30/04/2022
Suối Ngàn